Downloads & links

Downloads
LINKS

Deze pagina biedt een aantal praktische links voor leerlingen en ouders.

Scholen op de kaart
Op de website van Scholen op de kaart staan allerlei gegevens over scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Deze gegevens komen van DUO en de Onderwijsinspectie. Scholen kunnen eigen informatie toevoegen en gegevens toelichten. Ook is het mogelijk om scholen onderling te vergelijken. Lees meer over bv. onze resultaten, de waardering van ouders en leerlingen, ons onderwijsbeleid. Hier is ook te vinden dat een groot aantal leerlingen in ons derde leerjaar onderwijs volgt op een hoger niveau dan hun basisschooladvies aangaf.

Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden
Het samenwerkingsverband van VO-scholen in Amstelland en Meerlanden, waaronder Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. Het samenwerkingsverband regelt de bovenschoolse leerlingzorg en is verantwoordelijk voor de kernprocedures voor in-, door- en uitstroom naar en van het voortgezet onderwijs in de regio.

Info studentenreisproduct
MBO-studenten kunnen het studentenreisproduct aanvragen om vrij of met korting te reizen met trein, tram, bus en metro door heel Nederland. Via deze link naar de website van Duo vind je alle informatie en kun je het studentenreisproduct aanvragen.

AANMELDformulier
Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.