Downloads & links

Downloads

Wie niet al teveel wil lezen maar toch meer over Panta Rhei wil weten, kan het beste de folders bekijken. Ook de schoolgids is hier te downloaden, een belangrijk document van Panta Rhei. Daarin staat uitgebreide informatie over alles wat met onze school te maken heeft.

Downloads – beleid

Onder beleid vallen diverse onderwerpen die te maken hebben met het beleid van Panta Rhei. Lees hier meer over in het Schoolplan, een document waarin de plannen voor vier jaar worden uiteengezet. Bekijk het protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik dat geldt voor alle leerlingen en medewerkers. Verder is er een aantal notities over onderwijs en bestuur.

Schoolplan 2018-2021 (april 2018)
Schoolondersteuningsprofiel (mei 2018)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik
Protocol schorsing en verwijdering (oktober 2018)
Klachtenregeling
Jaarverslag 2018 (juni 2019)
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en school door de Onderwijsinspectie (december 2019)

Code Goed Onderwijsbestuur VO (meer info op deze website)
Bestuursstatuten
Bestuursreglement
Integriteitscode
Klokkenluidersregeling
Privacyreglement

Uit externe bronnen:

Brochure Samenwerken aan beroepsonderwijs
Over de structuur van het vmbo en het mbo.
Een uitgave van de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de VO-raad in opdracht van het Ministerie van OCW.

Links

Deze pagina biedt een aantal praktische links m.b.t. onderwijs en opvoeden en wordt de komende tijd steeds verder aangevuld.

Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden
Het samenwerkingsverband van VO-scholen in Amstelland en Meerlanden, waaronder Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. Het samenwerkingsverband regelt de bovenschoolse leerlingzorg en is verantwoordelijk voor de kernprocedures voor in-, door- en uitstroom naar en van het voortgezet onderwijs in de regio.

inschrijfformulieren

Download hier het inschrijfformulier, print het uit en vul het in. Let erop dat het ondertekend moet worden, voordat het op de post gaat (of scan het ingevulde formulier en stuur het per e-mail aan de ">leerlingenadministratie.)

Inschrijfformulier algemeen
(leerjaar 1 t/m 4)

Inschrijfformulier ISK
(including English translation)

‘Van groep 8 naar klas 1’
(informatie over de aanmeldprocedure)

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X