Scroll Top

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Binnen de Cedergroep is medezeggenschap georganiseerd op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen. De wet beschrijft de verschillende bevoegdheden van ouders, leerlingen en personeel. Naast de wettelijk voorgeschreven onderdelen bestaat er een gezamenlijk kader voor de reglementen, die de vijf scholen hanteren, waaronder Panta Rhei.

De scholengroep kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op schoolniveau bestaan er medezeggenschapsraden (MR). Voor meer informatie kunt u het Medezeggenschapsstatuut en het Reglement GMR bekijken.

De PMR bestaat uit de volgende leden:
A. Amkari, voorzitter
N. Loukili, secretaris
R. Spruijt, lid
E. van Genderen, lid

De GMR bestaat uit de volgende leden:

M. Hoogesteijn (HLZ), voorzitter
J. C. Caballero (CSB), lid personeelsgeleding
L. Huijbers (HLW), lid personeelsgeleding
S. Lameris (VLC), lid personeelsgeleding
R. Spruijt (Panta Rhei), lid personeelsgeleding
I. Waterman (HWC), lid vanuit onderwijs ondersteunend personeel (oop)
H. van der Werf (HWC), lid personeelsgeleding

T. Botter (HWC), lid oudergeleding
E. van den Doel (HLZ), lid oudergeleding
B. Maurits (PR), lid oudergeleding

C. Bouhnouf (HLW), lid leerlinggeleding
E. van Kempen (CSB), lid leerlinggeleding
VACANT, lid leerlinggeleding

Contact

Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat dit in de MR besproken moet worden, dan kunt u contact opnemen met dhr. A. Amkari ()

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.