Onze visie

Onze visie

In ons schoolplan is onze visie op onderwijs samengevat in zes pijlers. Hieronder voegen we bij elke pijler een korte toelichting en een herkenbare uitspraak van een leerling, ouder of docent. Deze uitspraken vinden hun oorsprong in gesprekken die we voerden bij de start van het ontwikkeltraject van het schoolplan.

1. We zien iedere leerling in zijn of haar mogelijkheden

We vinden het belangrijk om onze leerlingen verder te brengen. Het uitstralen en uitspreken van een positieve verwachting is daarbij essentieel. We geven onze leerlingen vertrouwen, erkennen ze in wie ze zijn en stimuleren hen in wat ze willen bereiken. We hebben oog voor de talenten, interesses en toekomstdromen van onze leerlingen. We willen leerlingen het gevoel geven dat ze zichzelf kunnen zijn bij ons op school, met respect voor elkaar en de afspraken die binnen onze school gelden.

Ouder: “Van het eerste rapportgesprek op Panta Rhei werd ik heel blij.
De mentor was positief over mijn kind en dat was ik niet gewend.”

2. We zetten in op een krachtig leerproces

We scheppen een context waarin leerlingen tot leren komen. Dit doen we door aan te sluiten op de capaciteiten en behoeftes van leerlingen en oog te hebben voor de dynamiek in de groep. We brengen voldoende afwisseling in ons aanbod en maken gebruik van aansprekende en activerende werkvormen. Daarnaast reflecteren we met leerlingen en ouders op het leerproces.

Ouder: “Mijn dochter leert een hoop nieuwe dingen, wordt onafhankelijker en krijgt steeds meer vertrouwen in zichzelf. Ik denk wel dat het soms nog wat uitdagender voor haar gemaakt zou kunnen worden, bijvoorbeeld door meer voort te borduren op iets waar ze goed in is.”

3. We investeren veel in de relatie met de leerling

Verbinding staat voor ons centraal. We kennen onze leerlingen, luisteren naar ze en hebben tijd en aandacht voor wie ze zijn, waar ze tegenaan lopen en wat ze belangrijk vinden. We oordelen niet te snel en gaan op zoek naar wat er achter bepaald gedrag zit. We proberen ons daarbij echt in te leven in de leerling. We zijn duidelijk over de verwachtingen die we hebben van leerlingen. Een goede relatie is voor ons een belangrijke voorwaarde om het goed te hebben met elkaar op school en tot leren te komen.

Leerling: “Je kunt altijd terecht bij je mentor.”

4. We bieden de leerling een toekomstperspectief

We vinden het belangrijk dat leerlingen ontdekken welke mogelijkheden ze hebben na onze school en daardoor een idee krijgen waar ze het voor doen. Dit doen we door de leerlingen contextrijk onderwijs te bieden. We proberen de buitenwereld zoveel mogelijk de school in te halen en leerlingen te laten ervaren dat ze bij ons op school met relevante opdrachten bezig zijn.

Docent: “Ik laat leerlingen zoveel mogelijk kennis opdoen over wat ze later kunnen worden.”

5. We bieden de leerling veiligheid en structuur

Door structuur te bieden, creëren we rust en veiligheid voor leerlingen op school. We voorzien in deze structuur zonder onze flexibiliteit te verliezen. Het uitspreken van heldere verwachtingen en het consequent handelen op gedrag is hier een belangrijk onderdeel van. We zijn voorspelbaar richting de leerlingen waardoor ze weten waar ze aan toe zijn. Als de situatie daar om vraagt bieden we de leerling een uitgebreid vangnet.

Leerlingen: “We voelen ons op ons gemak op school.”

6. Als collega’s werken en leren we samen

We vinden het van belang om vanuit samenhang naar het onderwijs te kijken en eenduidigheid uit te stralen naar de leerling. Initiatieven en vernieuwingen worden gewaardeerd en gestimuleerd. Iedereen in de organisatie stelt zich flexibel op. We vinden de verbinding tussen docenten onderling belangrijk. Dit vraagt om werken vanuit ieders kwaliteiten, openheid in het contact en het durven uitspreken van zorgen of problemen. Hierin steunen we elkaar. We vragen en geven feedback en spreken verwachtingen uit. Op deze manier levert ieder zijn of haar bijdrage aan de kwaliteit van de organisatie. Op het moment dat we iets afspreken, houden we ons daaraan.

Docenten: “Door in gezamenlijkheid de schouders eronder te zetten, kunnen we onze ambities realiseren.”

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X