Verlof, verzuim & ziekte

Verlof, verzuim & ziekte

Ziekmelden

Wanneer een leerling ziek thuis blijft, verwachten wij van de ouders dat zij dit tussen 8.15 en 9.00 uur melden. Dit kan op twee manieren:

  • Het liefst door in het ouderportaal van de website het ‘Formulier afwezigheid melden’ in te vullen;
  • Het mag eventueel ook telefonisch op het nummer 020-5032121.

NB ziekmeldingen per e-mail kunnen wij NIET verwerken.

Als de leerling weer aanwezig is, moet bij de mentor een door de ouders ingevuld ‘afwezigheidsbriefje’ ingeleverd worden. Als de mentor niet aanwezig is, kan het bij de conciërge worden ingeleverd.

Verlof

Als een leerling onder schooltijd naar een dokter, tandarts en dergelijke moet, dient er van tevoren een door de ouders ingevuld ‘afwezigheidsbriefje’ ingeleverd te worden bij de mentor. Als de mentor niet aanwezig is, kan het in de onderbouw bij de intern begeleider en in de bovenbouw bij een van de leerpleinassistenten worden ingeleverd.

Voor andersoortig verlof moeten ouders acht weken van tevoren een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider. Daarvoor is een standaard verlofformulier beschikbaar. De teamleider beoordeelt het verzoek op basis van geldende regels en deelt de uitslag aan de ouders mee.

Verzuim

Leerlingen die vanwege hun gedrag uit de les gestuurd worden, moeten zich altijd melden bij de locatieassistent. Deze leerlingen vullen het ‘Formulier voorvalregistratie’ in en bespreken het voorval na de les met de betreffende docent. De mentor en de intern begeleider worden hierover altijd geïnformeerd.

Als een leerling te laat komt, haalt hij bij de locatieassistent een te laat-briefje voordat hij de les in gaat. De leerling moet zich de volgende ochtend om 8.00 uur melden. Als dit niet helpt, volgen er verdere sancties. Mocht een leerling te vaak te laat komen, dan houdt de school zich het recht voor om de leerling aan te melden bij de leerplichtambtenaar.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.