Scroll Top

Verlof, verzuim & ziekte

Verlof, verzuim & ziekte

Ziekmelding

  • Ouders/verzorgers melden de zieke (afwezige) leerling in de Somtoday Ouder app (of SOM ELO) vóór 9.00 uur. *
  • Vakdocenten vullen de aan- en afwezigheid van leerlingen in zodat zichtbaar is wanneer een leerling aan- dan wel afwezig is.
  • Als een leerling afwezig wordt gemeld in de les, maar niet ziek of afwezig gemeld is door ouders/verzorgers, neemt de verzuimcoördinator contact met ouders/verzorgers op (telefonisch of via de e-mail). In dat geval mogen gemiste toetsen niet ingehaald worden en worden deze becijferd met een 1.0 (onregelmatigheid).

 

* NB ziekmeldingen per e-mail kunnen wij NIET verwerken. In uitzonderlijke gevallen mag een afwezigheidsmelding telefonisch worden doorgegeven op het nummer 020-5032121.

Als een leerling onder schooltijd naar de huisarts, tandarts of andere specialist moet, kan dat ook gemeld worden via de Somtoday Ouder app.

Via de Somtoday Ouder app kunt u naast de genoemde optie ook inzicht krijgen in de aanwezigheid van uw kind. Als uw kind weer op school is na een ziekmelding, wordt dat in de loop van de ochtend verwerkt (zodra de eerste docent de aanwezigheid verwerkt in Somtoday).

Wilt u achteraf een afwezigheidsmelding doen, dan kunt u terecht bij de Verzuimcoördinator (). Heeft u onverhoopt geen toegang meer tot de app, dan vragen wij u een e-mail sturen naar de Applicatiebeheerder (), zodat uw account gereset kan worden.

Verlof

Voor andersoortig verlof moeten ouders twee weken van tevoren een schriftelijk verzoek indienen bij de leerjaarcoördinator. Daarvoor is een standaard verlofformulier beschikbaar (zie Downloads). De leerjaarcoördinator (zie leerjaarcoördinatoren voor het e-mailadres) beoordeelt het verzoek samen met de directeur op basis van geldende regels en deelt de uitslag aan de ouders mee.

Verzuim

Leerlingen die vanwege hun gedrag uit de les gestuurd worden, moeten zich altijd melden in lokaal 59. Deze leerlingen vullen het ‘Formulier voorvalregistratie’ in en bespreken het voorval na de les met de betreffende docent. De mentor en de leerjaarcoördinator worden hierover altijd geïnformeerd.

Als een leerling te laat komt, haalt de leerling bij de balie (loge) een te laat-briefje voordat de leerling de les in gaat. De leerling moet zich elke keer, vanaf de 3e keer te laat, de volgende ochtend om 8.00 uur melden. Als de leerling te vaak te laat komt, volgen er verdere sancties, zoals bijvoorbeeld het aan melden bij de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor leerlingen die veel lessen missen. Voor meer informatie over de Leerplicht, verwijzen wij u naar de website van de gemeente van uw woonplaats. Hierbij de links naar Aalsmeer, Amsterdam en Uithoorn.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.