Scroll Top

Bovenbouw

Bovenbouw (klas 3 en 4)

In de bovenbouw (klas 3 en 4) bieden wij drie niveaus aan: vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-tl (ook wel mavo).

vmbo-basis en vmbo-kader:
• In leerjaar 2 maak je de keuze voor een profiel.
• In leerjaar 3 werk je aan het profielvak van het door jou gekozen profiel.
• In leerjaar 4 werk je aan de programmavakken die horen bij het beroepsgerichte programma dat je in de loop van klas 3 kiest.

Er zijn twee profielen:
• D&P (Dienstverlening & Producten)
• PIE (Produceren, Installeren & Energie)

vmbo-tl (ook wel mavo):
Als je in de onderbouw laat zien dat je het mavo-niveau aankunt, ga je naar de mavo in leerjaar 3. Je kiest dan geen beroepsgericht programma, maar wordt goed voorbereidt op het mbo of de havo.

Bezig met de toekomst
Welke richting je in de bovenbouw ook kiest, we besteden daar veel tijd aan het ontwikkelen van vaardigheden die je in de toekomst nodig zult hebben. We noemen dit de 21e-eeuwse vaardigheden, denk aan:

• Communicatie
• Samenwerken
• Omgaan met ICT
• Creativiteit
• Kritisch denken
• Probleem oplossen
• Sociale & culturele vaardigheden
• Controle over eigen handelen

De bovenbouw bereidt goed voor op de maatschappij, het vervolgonderwijs (mbo) en de steeds veranderende arbeidsmarkt. Onze keuzemogelijkheden zorgen ervoor dat leerlingen plezier hebben in hun opleiding. Vanuit motivatie gaan ze leren!

Mavo (theoretische leerweg)

Het mavo programma bereidt goed voor op de havo of het mbo. Vergeleken met andere scholen zijn de klassen binnen onze mavo-opleiding klein. Daardoor kunnen we je extra goed begeleiden. Voor mavo-leerlingen in de onderbouw die het havo-niveau hebben behaald, is doorstroom naar de havo mogelijk.
In de bovenbouw bereidt ons programma van de mavo je goed voor op het mbo of de havo.

De mavo in een notendop:
• Kleinere klassen dan bij een gemiddelde mavo
• Persoonlijke aandacht
• Goede begeleiding
• Extra uitdaging
• Extra buitenschoolse activiteiten
• Praktijkgericht
• Doorstroom naar de havo mogelijk
• Door een praktijkvak in de bovenbouw een goede doorstroom naar mbo-4
• Door een 8e vak in de bovenbouw succesvolle doorstroom naar de havo
• Hoog slagingspercentage
• Goed bereikbaar (bekijk onze reistijden)

Praktijkgericht
Kortom je krijgt in onze mavo veel praktische opdrachten, zodat je kunt leren door te doen. Zo ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt als wereldburger van de 21e eeuw. Je leert bijvoorbeeld goed communiceren, samenwerken, omgaan met ICT, problemen oplossen, kritisch denken en creatief te zijn, maar ook sociale en culturele vaardigheden.

Ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden:
• Zorgvuldig een mening uiten door deelname in de debatwedstrijd
• Beroeps- en professionele vaardigheden door oriëntatie op de mbo-beroepsprofielen en vervolgopleidingen
• Culturele ontwikkeling door excursies naar culturele instellingen en een Berlijnreis
• Buddytraject ISK voor leerlingen die nog maar kort in Nederland verblijven (vrijwillig sociaal project)
• Jongerenrechtbank een doe-project als onderdeel van maatschappijleer waarbij leerlingen ‘rechtspreken’ bij overtredingen of conflicten (in samenwerking met Rechtbank, Openbaar Ministerie en Politie) en kennis verwerven van het Nederlandse rechtssysteem

Dienstverlening & Producten (D&P)

Profielvak (12 uur per week in leerjaar 3):

Modules van het profielvak
• Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
• Presenteren, promoten en verkopen
• Een product maken en verbeteren
• Multimediale producten maken

AVO-vakken in leerjaar 3 en 4
Je krijgt bij D&P in leerjaar 3 en 4 de volgende AVO-vakken: Nederlands, Engels, wiskunde & rekenen, economie, biologie, lichamelijke opvoeding. In leerjaar 3 krijg je ook nog maatschappijleer en Kunstvakken1.

Beroepsgericht programma (12 uur per week in leerjaar 4)
In de loop van leerjaar 3 kies je een beroepsgericht programma. We hebben een ruim programma-aanbod, zodat er altijd wel een programma is dat bij je past. Als je in de derde klas zit, horen jij en je ouders meer over de verschillende keuzemogelijkheden voor klas 4.

PIE (Produceren, installeren & Energie)

Profielvak (10 uur per week in leerjaar 3)

Modules van het profielvak
• Ontwerpen en maken
• Bewerken en verbinden van materialen
• Besturen en automatiseren
• Installeren en monteren

AVO-vakken in leerjaar 3 en 4
Je krijgt bij PIE in leerjaar 3 en 4 de volgende AVO-vakken: Nederlands, Engels, wiskunde & rekenen, nask 1, lichamelijke opvoeding. In leerjaar 3 krijg je ook maatschappijleer en Kunstvakken1.

Beroepsgericht programma (10 uur per week in leerjaar 4)
In de loop van leerjaar 3 kies je een beroepsgericht programma. We hebben een ruim programma-aanbod, zodat er altijd wel een programma is dat bij je past. Als je in de derde klas zit, horen jij en je ouders meer over de verschillende keuzemogelijkheden voor klas 4.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.