Scroll Top

Bovenbouw

Bovenbouw (klas 3 en 4)

In de bovenbouw (klas 3 en 4) bieden wij drie niveaus (leerwegen) aan: de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), de kadergerichte leerweg (kbl) en de mavo+ (theoretische leerweg).

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
• In leerjaar 2 maak je de keuze voor een profiel.
• In leerjaar 3 werk je aan het profielvak van het door jou gekozen profiel.
• In leerjaar 4 werk je aan de programmavakken die horen bij het beroepsgerichte programma dat je in de loop van klas 3 kiest.

Er zijn twee profielen:
• D&P (Dienstverlening & Producten)
• PIE (Produceren, Installeren & Energie)

TL/mavo+
Als je in de onderbouw laat zien dat je het mavo-niveau aankunt, ga je naar de mavo+ in leerjaar 3. Je kiest dan geen beroepsgericht programma, maar volgt ons plusprogramma dat je goed voorbereidt op het mbo of de havo.

Bezig met de toekomst
Welke richting je in de bovenbouw ook kiest, we besteden daar veel tijd aan het ontwikkelen van vaardigheden die je in de toekomst nodig zult hebben. We noemen dit de 21e-eeuwse vaardigheden, denk aan:

• Communicatie
• Samenwerken
• Omgaan met ICT
• Creativiteit
• Kritisch denken
• Probleem oplossen
• Sociale & culturele vaardigheden
• Controle over eigen handelen

De bovenbouw bereidt goed voor op de maatschappij, het vervolgonderwijs (mbo) en de steeds veranderende arbeidsmarkt. Onze keuzemogelijkheden zorgen ervoor dat leerlingen plezier hebben in hun opleiding. Vanuit motivatie gaan ze leren!

Mavo+ (theoretische leerweg)

Het mavo plusprogramma bereidt goed voor op de havo of het mbo. Vergeleken met andere scholen zijn de klassen binnen onze mavo-opleiding klein. Daardoor kunnen we je extra goed begeleiden.  Voor mavo+-leerlingen in de onderbouw die het havo-niveau hebben behaald, is doorstroom naar de havo mogelijk.
In de bovenbouw bereidt ons plusprogramma van de mavo+ je goed voor op het mbo of de havo. Bij het vak Technologie & Toepassing ervaar je in de praktijk dat alles in de wereld van nu met technologie te maken heeft. Ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen staan hier centraal. Je werkt samen aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven, die door een opdrachtgever beoordeeld worden. Omdat technologie overal te vinden is, is de kans groot dat je ontdekt dat deze boeiende wereld ook jou aanspreekt!

De mavo+ in een notendop:
• Kleinere klassen dan bij een gemiddelde mavo
• Persoonlijke aandacht
• Goede begeleiding
• Extra uitdaging
• Extra buitenschoolse activiteiten
• Praktijkgericht
• Technologie & Toepassing
• Doorstroom naar de havo mogelijk
• Door praktijkvak in BB goede doorstroom naar mbo-4
• Door 8e vak in BB succesvolle doorstroom naar de havo
• Hoog slagingspercentage, goed bereikbaar

Praktijkgericht
Kortom je krijgt in onze mavo+ veel praktische opdrachten, zodat je kunt leren door te doen. Zo ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt als wereldburger van de 21e eeuw. Je leert bijvoorbeeld goed communiceren, samenwerken, omgaan met ICT, problemen oplossen, kritisch denken en creatief te zijn, maar ook sociale en culturele vaardigheden.

Ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden:
• Zorgvuldig een mening uiten door deelname in de debatwedstrijd
• Beroeps- en professionele vaardigheden door oriëntatie op de mbo-beroepsprofielen en vervolgopleidingen
• Innovatief en technisch denken met bedrijven als opdrachtgever, afgesloten door een eindpresentatie (Technologie & Toepassing)
• Ondernemen door deelname aan ‘Day for Change’: met een microkrediet zelf een onderneming opzetten en winst maken voor een goed doel
• Culturele ontwikkeling door excursies naar culturele instellingen en een Berlijnreis
• Buddytraject ISK voor leerlingen die nog maar kort in Nederland verblijven (vrijwillig sociaal project)
• Jongerenrechtbank een doe-project als onderdeel van maatschappijleer waarbij leerlingen ‘rechtspreken’ bij overtredingen of conflicten (in samenwerking met Rechtbank, Openbaar Ministerie en Politie) en kennis verwerven van het Nederlandse rechtssysteem

Dienstverlening & Producten (D&P)

Profielvak (10 uur per week in leerjaar 3):

Modules van het profielvak
• Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
• Presenteren, promoten en verkopen
• Een product maken en verbeteren
• Multimediale producten maken

AVO-vakken in leerjaar 3 en 4
Je krijgt bij D&P in leerjaar 3 en 4 de volgende AVO-vakken: Nederlands, Engels, wiskunde & rekenen, economie, biologie, lichamelijke opvoeding. In leerjaar 3 krijg je ook nog maatschappijleer en Kunstvakken1.

Beroepsgericht programma (10 uur per week in leerjaar 4)
In de loop van leerjaar 3 kies je een beroepsgericht programma. We hebben een ruim programma-aanbod, zodat er altijd wel een programma is dat bij je past. Als je in de derde klas zit, horen jij en je ouders meer over de verschillende keuzemogelijkheden voor klas 4.

PIE (Produceren, installeren & Energie)

Profielvak (10 uur per week in leerjaar 3)

Modules van het profielvak
• Ontwerpen en maken
• Bewerken en verbinden van materialen
• Besturen en automatiseren
• Installeren en monteren

AVO-vakken in leerjaar 3 en 4
Je krijgt bij PIE in leerjaar 3 en 4 de volgende AVO-vakken: Nederlands, Engels, wiskunde & rekenen, nask 1, lichamelijke opvoeding. In leerjaar 3 krijg je ook maatschappijleer en Kunstvakken1.

Beroepsgericht programma (10 uur per week in leerjaar 4)
In de loop van leerjaar 3 kies je een beroepsgericht programma. We hebben een ruim programma-aanbod, zodat er altijd wel een programma is dat bij je past. Als je in de derde klas zit, horen jij en je ouders meer over de verschillende keuzemogelijkheden voor klas 4.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.