Missie & Schoolplan

Missie

Onze missie luidt:
Panta Rhei is een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling, waarin we leerlinggericht werken vanuit maatschappelijk relevante contexten. 

De missie van Panta Rhei betekent concreet dat wij:

  • inspirerend onderwijs bieden waarbij personeel en leerlingen elkaar motiveren
  • een stabiele, heldere organisatie vormen
  • veiligheid uitstralen en warmte bieden
  • de potenties van de leerling optimaal benutten door het geven van leerlinggericht onderwijs
  • werken vanuit maatschappelijk relevante contexten
Schoolplan

Het onderwijs op Panta Rhei ontwikkelt zich voortdurend. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden omdat er beperkingen zijn in tijd, geld en menskracht. De planning van de ontwikkelingen en de ogenblikken waarop deze zouden moeten worden gerealiseerd is te vinden in het Schoolplan 2018-2021.

Het Schoolplan is te downloaden op deze pagina.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X