Scroll Top

Missie & Schoolplan

Missie

Onze missie luidt:
Panta Rhei is een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling, waarin we leerlinggericht werken vanuit maatschappelijk relevante contexten. 

De missie van Panta Rhei betekent concreet dat wij:

  • inspirerend onderwijs bieden waarbij personeel en leerlingen elkaar motiveren
  • een stabiele, heldere organisatie vormen
  • veiligheid uitstralen en warmte bieden
  • de potenties van de leerling optimaal benutten door het geven van leerlinggericht onderwijs
  • werken vanuit maatschappelijk relevante contexten

Panta Rhei is een school waar iedereen welkom is, welk geloof, levensovertuiging of achtergrond je ook hebt. Respect voor elkaar is onze belangrijkste waarde.

Schoolplan

Het is de ambitie van Panta Rhei om het onderwijs steeds te blijven verbeteren. Panta Rhei wil een kwaliteitsschool zijn, waar leerlingen een diploma halen op een niveau dat bij hen past. Ook de identiteitsontwikkeling en de voorbereiding op het vervolgonderwijs en de maatschappij beschouwt Panta Rhei als de kerntaken van een kwaliteitsschool. Om dit te bereiken zijn in het schoolplan 2022-2026 drie pijlers beschreven. Deze pijlers komen voort uit ideeën van medewerkers, die in een startbijeenkomst met Remy van Kasteren zijn opgehaald en de basis van ons onderwijs vormen.

Lees hier een beknopt overzicht van deze pijlers.

Het Schoolplan is te downloaden op deze pagina.

Gezonde school

In februari 2021 behaalde Panta Rhei het vignet Gezonde School. Dit vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Panta Rhei heeft speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Bewegen en sporten verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen, maar ook hun schoolprestaties. Panta Rhei heeft breed sportaanbod, zowel in de reguliere lessen als in het profielprogramma sport, in projecttijd en na schooltijd. Hierin wordt er veel samengewerkt met de omgeving, zoals gemeente, verenigingen, commerciële sportaanbieders en omliggende basisscholen. Doel is dat de leerlingen kennismaken met verschillende sporten binnen en buiten de schoolomgeving. Bij de naschoolse sport wordt elke laatste les gegeven door een vereniging uit de buurt, waardoor het doorstromen naar een vereniging laagdrempeliger wordt.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Lees meer over Gezonde School, een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.