Missie & Schoolplan

Missie

Onze missie luidt:
Panta Rhei is een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling, waarin we leerlinggericht werken vanuit maatschappelijk relevante contexten. 

De missie van Panta Rhei betekent concreet dat wij:

  • inspirerend onderwijs bieden waarbij personeel en leerlingen elkaar motiveren
  • een stabiele, heldere organisatie vormen
  • veiligheid uitstralen en warmte bieden
  • de potenties van de leerling optimaal benutten door het geven van leerlinggericht onderwijs
  • werken vanuit maatschappelijk relevante contexten
Schoolplan

Het onderwijs op Panta Rhei ontwikkelt zich voortdurend. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden omdat er beperkingen zijn in tijd, geld en menskracht. De planning van de ontwikkelingen en de ogenblikken waarop deze zouden moeten worden gerealiseerd is te vinden in het Schoolplan 2018-2021.

Het Schoolplan is te downloaden op deze pagina.

Gezonde school

In februari 2021 behaalde Panta Rhei het vignet Gezonde School. Dit vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Panta Rhei heeft speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Bewegen en sporten verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen, maar ook hun schoolprestaties. Panta Rhei heeft breed sportaanbod, zowel in de reguliere lessen als in het profielprogramma sport, in projecttijd en na schooltijd. Hierin wordt er veel samengewerkt met de omgeving, zoals gemeente, verenigingen, commerciële sportaanbieders en omliggende basisscholen. Doel is dat de leerlingen kennismaken met verschillende sporten binnen en buiten de schoolomgeving. Bij de naschoolse sport wordt elke laatste les gegeven door een vereniging uit de buurt, waardoor het doorstromen naar een vereniging laagdrempeliger wordt.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Lees meer over Gezonde School, een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X