Leerlingondersteuning

LEERLINGondersteuning

De eerste persoon die de leerlingen ondersteuning biedt, is de mentor. Hulp kan zijn extra uitleg maar ook steun bij sociaal-emotionele problemen. Elke klas heeft een eigen mentor, soms zijn dit er twee.

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij leerproblemen, dyslexie, psychische problemen of na een ingrijpende gebeurtenis. De leerling heeft dan in meer of mindere mate aandacht en begeleiding nodig om optimaal te kunnen functioneren. De leerling kan dan worden aangemeld bij Team Leon (de leerlingondersteuning).

Team Leon (de leerlingondersteuning) bestaat uit:

• De zorgcoördinator: mevr. E.L.M. Handofsky (). 
Zij stuurt het team leerlingondersteuning aan en is het aanspreekpunt voor externe instanties.

• De leerlingcoaches: dhr. J. Verhaak (, mevr. J.M. Pinas () en mevr. V. Novak ()
Zij begeleiden de leerlingen die voor kortere tijd wat extra ondersteuning nodig hebben.

• De begeleider passend onderwijs (orthopedagoog): mevr. R. Arends.
Zij begeleidt leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op individueel niveau en op klassenniveau, altijd in overleg met de ouders.

• De schoolmaatschappelijk werker. Hij biedt binnen de zorgstructuur van de school hulpverlening aan leerlingen en hun ouders wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben vanwege bijvoorbeeld hun thuissituatie of vrije tijdsbesteding. Denk aan Rots & Watertrainingen, SOVA-trainingen en faalangstreductietrainingen.

Overige ondersteuning

Leerlingen die zich zorgen maken of een probleem hebben, kunnen terecht bij hun mentor of leerlingcoach. Hij of zij kan de leerling eventueel doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact zoeken met de  vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen zijn:
• Mevr. I. Schmidt ()
• Mevr. F. Léautaud ().

De dyslexiecoach adviseert docenten hoe zij bij leerlingen met taalachterstanden extra aandacht kunnen besteden aan bijvoorbeeld leesstrategieën en uitbreiding van de woordenschat.

Alle informatie over de onderwijsondersteuningsstructuur is te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel, ook wel zorgondersteuningsplan genoemd. Dit document is te vinden onder Downloads – beleid.

Jeugdaanbod gemeente Amstelveen

Voor de jeugd in Amstelveen en hun ouder(s) en/of verzorger(s) is veel kosteloze ondersteuning beschikbaar. Denk daarbij aan hulp bij opvoeden, gezondheid, relaties, financiën, sporten of taalontwikkeling. Het aanbod van alle Amstelveense organisaties is bij elkaar gebracht in één overzichtelijke brochure. Download hier de brochure Jeugdaanbod gemeente Amstelveen (pdf).

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.