Scroll Top

Internationale Schakelklas (ISK)

Internationale Schakelklas

Voor wie is de ISK?

De Internationale Schakelklas (ISK) is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 16 jaar oud die geen of weinig Nederlands spreken en zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.

Het ISK-traject

Het ISK-traject duurt maximaal tweeëneenhalf jaar (maar meestal korter). Daarna wordt de leerling in overleg met ouders/verzorgers geplaatst in een reguliere klas binnen Panta Rhei of doorverwezen naar een andere passende school in de regio.

Vakken

Naast het (zo snel mogelijk) aanleren van de Nederlandse taal speelt kennis van de Nederlandse samenleving (burgerschapsonderwijs) een belangrijke rol. Verder krijgen leerlingen onder andere les in de vakken wiskunde, Engels, lichamelijke opvoeding, muziek, beeldende vorming, drama en techniek. De gevorderde leerlingen krijgen ook biologie en mens & maatschappij. De ISK-leerlingen doen mee aan alle projecten binnen de school.

Toelating tot de ISK en DE Intake

Vanwege het grote aantal aanmeldingen hanteert de ISK een wachtlijst. Zodra er een plek beschikbaar is, wordt er contact met u opgenomen.

Voorwaarden voor toelating tot de ISK:

 • Woonachtig in gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel of Uithoorn of Ronde Venen;
 • Niet langer dan twee jaar in Nederland;
 • In de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar;
 • De Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.

De procedure:

Meenemen naar het intakegesprek:

 • Paspoort leerling;
 • Registratieformulier van de gemeente waarop het burgerservicenummer vermeld staat.

Voor overige informatie en vragen over de aanmelding en intake kunt u contact opnemen met de coördinator van de ISK via .

Toelating tot de ISK nova college

De Internationale Schakelklas is geschikt voor jou als je:

 • 16 of ouder bent
 • de Nederlandse taal (beter) wilt leren zodat je verder kunt leren in het Nederlandstalig onderwijs (mavo, havo, vwo of mbo), en
 • woont in:
  Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel of Uithoorn
Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.