Internationale Schakelklas (ISK)

Internationale Schakelklas

De Internationale Schakelklas (ISK) is bedoeld voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. De ISK geeft volledig dagonderwijs en heeft als voornaamste taak het doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het reguliere Nederlandstalige onderwijs, binnen Panta Rhei of een van de andere scholen in de regio.

Toeleverende gemeenten

De ISK is een voorziening die Panta Rhei uitvoert namens de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Daarom is de ISK ook alleen toegankelijk voor leerlingen die woonachtig zijn in een van deze vier gemeenten.

Overige vakken

Naast het (zo snel mogelijk) aanleren van de Nederlandse taal speelt burgerschapsonderwijs (kennis van de Nederlandse samenleving) een belangrijke rol. Verder krijgen leerlingen onder andere les in de vakken wiskunde en Engels. De ISK-leerlingen maken volwaardig onderdeel uit van onze school en doen mee aan alle projecten binnen de school.

ISK-traject

De ISK is een voorziening voor voortgezet onderwijs en daarom toegankelijk voor leerlingen van 12 tot ca. 16 jaar. Het ISK-traject duurt maximaal tweeëneenhalf jaar (maar vaak iets korter), waarna de leerling in overleg met ouders/verzorgers wordt geplaatst in een reguliere klas binnen Panta Rhei of wordt doorverwezen naar een andere school in de regio.

Meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator ISK, mw. M. Wolffenbuttel, via . Voor aanmeldingen neemt u contact op met de leerlingenadministratie.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X