Onderbouw

klas 1 en 2

De brugperiode duurt twee jaar. We noemen dit de onderbouw (klas 1 en 2). De klassen in de onderbouw worden onderverdeeld op basis van het basisschooladvies, de Cito-score en eventuele andere testgegevens. We hebben brugklassen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en mavo+-klassen, soms met een combinatie van deze leerwegen. In het schooljaar 2020-2021 starten we met een mavo/havo-brugklas.

MAVO/HAVO-brugklas

Panta Rhei werkt samen met het Hermann Wesselink College om volgend schooljaar met een mavo/havo-brugklas te starten. In deze tweejarige brugklas (alleen onderbouw) volgen de leerlingen de lessen op Panta Rhei. Het curriculum is afgestemd met het HWC, zodat bij een havo-uitstroomniveau aan het einde van het tweede leerjaar drempelloos kan worden overgestapt naar het derde leerjaar van de havo bij het HWC. Leerlingen met een mavo-uitstroomniveau kunnen bij Panta Rhei hun mavo-diploma behalen.

Lessen in de onderbouw

Leerlingen volgen in de onderbouw lessen in de vakken Nederlands, Engels, Duits (niet in bbl-klassen), wiskunde, kennis der natuur, mens en maatschappij, ICT & media, techniek, verzorging, beeldende vorming, muziek, drama, D&P (Diensten & Producten), lichamelijke oefening en (veel!) mentorlessen, leerpleinuren, extra taal en rekenen. Tijdens de mentoruren wordt o.a. Leefstijl aangeboden, om leerlingen goed te leren omgaan met zichzelf en anderen.

Profielprogramma’s

Voor leerlingen met een bijzonder talent of speciale interesse hebben we in de onderbouw de profielprogramma’s expressie, game & technologie, koken en sport. Bij het profielprogramma krijgen leerlingen een middag in de week les over het onderwerp van hun interesse. Voor de profielprogramma’s geldt een extra bijdrage van €50,-. Er is een toelatingsdag om te kijken of het gekozen profielprogramma ook daadwerkelijk bij de leerling past.

Groeien

Zoals gezegd biedt onze school verschillende leerwegen aan: bbl, kbl en de mavo+. Iedere leerling volgt een leerweg die het beste bij hem/haar past. In de loop van het tweede leerjaar wordt duidelijk op welk niveau een leerling kan starten in leerjaar 3.

Extra lesstof

Wij geloven namelijk dat elke leerling kan groeien. Daarom zorgen we ervoor dat leerlingen die erg goed presteren op hun huidige niveau, extra of andere stof aangeboden krijgen. Gaat dit goed, dan kan de leerling wat ons betreft het hogere niveau gaan volgen in klas 3. Zo proberen we alles eruit te halen wat erin zit.

Hoger niveau

Ook de basisschoolgegevens, cito-score van een leerling en goede resultaten van voortgangstoetsen bij ons op school kunnen aanleiding zijn om de leerling uit te dagen eens te laten zien of hij/zij meer kan.

Stapje terug

Overigens is het voor een leerling ook mogelijk een stapje “terug” te doen. Soms blijkt een bepaalde leerweg toch iets te lastig voor een leerling. Hij/zij kan dan eenvoudig van leerweg veranderen, uiteraard in overleg met ouders/verzorgers.

Profielprogramma’s

Voor leerlingen met een bijzonder talent of speciale interesse hebben we in de onderbouw de volgende profielprogramma’s.

  • Expressie,
  • Game & technologie
  • Koken
  • Sport

Klik hier voor meer informatie over de profielprogramma‘s van Panta Rhei.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X