Scroll Top

Onderbouw

klas 1 en 2

De brugperiode duurt twee jaar. We noemen dit de onderbouw (klas 1 en 2). De klassen in de onderbouw worden onderverdeeld op basis van het basisschooladvies, de Cito-score en eventuele andere testgegevens. We hebben brugklassen in de leerwegen basis, kader en mavo, soms in een combinatie van deze leerwegen. Voor leerlingen in de onderbouw in de mavo-plus die het havo-niveau hebben behaald, is doorstroom naar de havo mogelijk.

PROFIELEN

Binnen Panta Rhei is er ruimte om je talenten te ontwikkelen. Twee lesuren per week zijn de leerlingen bezig met het profielvak. Hierbij leren leerlingen zoveel mogelijk door het zelf te doen. Hierbij is er keuze uit de profielen;

Expressie
Sport
Technologie
Koken
Mavo+ (Mavo/Havo)

De profielklassen volgen niet alleen het reguliere programma, maar hebben ook wekelijks specifieke lessen binnen hun gekozen profiel.

In de Mavo+ klas zijn leerlingen plaatsbaar met een mavo/havo advies. Deze leerlingen kunnen, als ze voldoen aan de normen, na twee jaar doorstromen naar havo-3. We hebben gegarandeerde plekken op andere Cedergroep scholen; CSB en HWC.

Lessen in de onderbouw

Leerlingen volgen in de onderbouw lessen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, mens en maatschappij, natuur/scheikunde, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, muziek, rekenen, techniek en verzorging. Bij de Mavo(-plus) klassen worden er nog uren Duits en Frans aangeboden.

Groeien

Zoals gezegd biedt onze school verschillende leerwegen aan: vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-tl (ook wel mavo) en mavo+ (mavo/havo). Iedere leerling volgt een leerweg die het beste bij hem/haar past. In de loop van het tweede leerjaar wordt duidelijk op welk niveau een leerling kan starten in leerjaar 3.

Extra lesstof

Wij geloven namelijk dat elke leerling kan groeien. Daarom zorgen we ervoor dat leerlingen die erg goed presteren op hun huidige niveau, extra of andere stof aangeboden krijgen. Gaat dit goed, dan kan de leerling wat ons betreft het hogere niveau gaan volgen in klas 3. Zo proberen we alles eruit te halen wat erin zit.

Hoger niveau

Ook de basisschoolgegevens, cito-score van een leerling en goede resultaten van voortgangstoetsen bij ons op school kunnen aanleiding zijn om de leerling uit te dagen eens te laten zien of hij/zij meer kan.

Stapje terug

Overigens is het voor een leerling ook mogelijk een stapje “terug” te doen. Soms blijkt een bepaalde leerweg toch iets te lastig voor een leerling. Hij/zij kan dan eenvoudig van leerweg veranderen, uiteraard in overleg met ouders/verzorgers.

 

Klik hier voor meer informatie over de profielklassen van Panta Rhei.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.