Scroll Top

Privacy statement

Privacy statement

Panta Rhei respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft is, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze privacy statement.

Algemeen
Panta Rhei besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en gebruiksvriendelijkheid van de website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Panta Rhei is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet evenals technische storingen. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen, contacteer ons dan.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens worden door Panta Rhei verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van voor diverse doeleinden. Bekijk het privacy reglement voor de doelen.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

We hanteren verder de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens Bewaartermijn
Contactformulier Zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan
Inschrijfformulier Tot 5 jaar na uitschrijven (wettelijke bewaartermijn voor de inschrijving)
Overige formulieren Max. 1 jaar
Websitebezoek data Max. 26 maanden

NB Voor eigen leerlingen en ouders geldt:
De data (IP en tijd van inloggen gekoppeld aan een loginnaam) blijft bewaard zolang het account bestaat (dus voor een school gemiddeld 4 tot 6 jaar).

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van Panta Rhei is voor eigen rekening en risico. Panta Rhei sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van onze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
Panta Rhei behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Panta Rhei is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze veranderingen of beëindigingen. Hyperlinks De websites van Panta Rhei bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Panta Rhei liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Panta Rhei is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Facebook en Youtube
Op de website van Panta Rhei zijn knoppen opgenomen met links naar de sociale netwerken Facebook en Youtube. Lees de privacyverklaring van Facebook, en Youtube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat deze Partijen met persoonsgegevens doen.
Facebook: https://www.facebook.com/business/gdpr
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een  verwerkersovereenkomst getekend of sluiten we op voorhand een verwerkersovereenkomst. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat. Zie onze privacy pagina voor een overzicht van de bedrijven.

Auteursrecht
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Panta Rhei is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enige wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Panta Rhei.

Privacy en persoonsgegevens
Panta Rhei respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Panta Rhei worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u in met dit gebruik hiervan. Meer informatie over dit beleid vindt u hier.
Indien u op enige wijze een relatie met Panta Rhei hebt of bent aangegaan, hebt u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder hebt u het recht om uw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van u kan krijgen en gebruiken. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Scholengemeenschap Panta Rhei
T.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 590
1180 AN Amstelveen

Of e-mail naar .

Privacyreglement
In ons privacyreglement staat beschreven hoe we als school omgaan met gegevens van leerlingen en ouders (waaronder de gegevens die ons bereiken via de contactformulieren), en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer info en Privacyreglement

Bijgewerkt 24-06-2021

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.