Onderwijs

Onderwijsaanbod

Panta Rhei biedt onderwijs op alle niveaus van het vmbo, dus vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-tl (ook wel mavo). In de onderbouw hebben we een mavo/havo-brugklas up2havo, waarvandaan leerlingen met havo-niveau aan het eind van leerjaar 1 of 2 drempelloos kunnen overstappen naar de havo van het Keizer Karel College in Amstelveen. Na de onderbouw (klas 1 en 2) te hebben gevolgd, kiest een leerling voor een leerweg (kort gezegd, een niveau) en een profiel (afstudeerrichting) voor de bovenbouw (klas 3 en 4). Er is keuze uit Technologie (PIE), Dienstverlening & Producten (D&P) en de mavo-opleiding.

Leerlingbegeleiding (Leerwegondersteuning, LWOO)

Panta Rhei biedt leerlingen die dat nodig hebben binnen alle niveaus van het vmbo, afhankelijk van hun ondersteuningsbehoefte, extra zorg. Tijdens leerpleinuren zijn er onderwijsassistenten aanwezig die leerlingen extra ondersteuning kunnen bieden. Verder hebben we op twee ochtenden extra LPU-begeleidingsuren voor leerlingen die dat nodig hebben. De extra ondersteuning vindt dus zoveel mogelijk klassikaal binnen de gewone les plaats. Panta Rhei heeft een remedial teacher en vier intern begeleiders. Voorheen noemde men dit ook wel ‘leerwegondersteuning’ (lwoo), maar deze term wordt door een verandering in de bekostiging nauwelijks meer gebruikt.

Internationale schakelklas (ISK)

Tenslotte huisvesten wij namens de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn een ISK-voorziening (Internationale Schakelklas).

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X