Scroll Top

Onderwijs

Onderwijsaanbod

Panta Rhei biedt onderwijs op alle niveaus van het vmbo, dus vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-tl (ook wel mavo). Leerlingen die zich aanmelden voor volgend schooljaar komen allemaal in een profielklas. Er is keuze uit:
• Expressie
• Sport
• Technologie
• Koken

De profielklassen volgen niet alleen het reguliere programma, maar hebben ook wekelijks specifieke lessen binnen hun gekozen profiel.

Naast de profielklassen bieden we de Mavo-plusklas aan. Hierin zijn leerlingen plaatsbaar met een mavo/havo advies. Deze leerlingen kunnen, als ze voldoen aan de normen, na twee jaar doorstromen naar havo-3. We gaan gegarandeerde plekken op CSB en HWC daarvoor vastleggen.

Leerlingbegeleiding

De mentor speelt een belangrijke rol bij het begeleiden van leerlingen. Hij/zij is voor de leerling en de ouders het eerst aanspreekpunt. Mocht een leerling extra begeleiding nodig hebben, dan kan dat. Team leerlingondersteuning biedt leerlingen extra begeleiding op het sociaal-emotioneel gebied of bij het leren leren. Stel dat een leerling in aanmerking komt voor begeleiding wordt dit altijd met de ouders/verzorgers besproken. Het doel hiervan is om de leerling zo goed mogelijk te laten functioneren op school.

Twee keer per week is er voor leerlingen de mogelijkheid om naar de huiswerkklas te gaan. Hierbij worden leerlingen geholpen met het maken van het huiswerk en kunnen ze extra uitleg krijgen. Aan de huiswerkbegeleiding zijn geen extra schoolkosten verbonden.

Leerlingen die op het gebied van rekenen en taal nog niet helemaal op het gewenste niveau zitten kunnen hiervoor extra lessen volgen. Elke week worden er begeleidingsuren aangeboden om reken en taalachterstanden in te halen.

Internationale schakelklas (ISK)

Tenslotte huisvesten wij namens de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn een ISK-voorziening (Internationale Schakelklas).

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.