Zij-instroom

Van groep 8 naar klas 1

Alle informatie over de overstap van groep 8 naar klas 1 bij Panta Rhei, inclusief de aanmeldprocedure, leest u bij het onderwerp Aanmelden onder Groep 8.

Aanmelden ISK

Alle informatie over de toelating en intake voor de ISK, vindt u bij het onderwerp Internationale Schakelklas.

Zij-instroom amsterdam

Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs

Zit uw zoon/dochter op een andere school voor voortgezet onderwijs en u wilt hem/haar aanmelden op Panta Rhei? Hier vindt u hierover meer informatie voor (ouders van) leerlingen die in Amsterdam wonen. Iets verderop onder het volgende kopje staat de procedure voor leerlingen die in Amstelland wonen.

Aanmeldformulier

Allereerst is het van belang om een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (download, pdf) naar ons toe te zenden. Dit formulier kunt u downloaden (ook via de link in de rechterkolom/hieronder) en vervolgens zelf uitprinten. Indien u niet in de gelegenheid bent om het aanmeldformulier uit te printen, dan kunt u een formulier opvragen door een e-mail te sturen naar .

Overdracht informatie vorige school

Panta Rhei zal bij ontvangst van het aanmeldformulier een overdracht van het volledige dossier van uw kind bij de huidige school opvragen. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen bij de huidige school, waarbij zij ons van dit bezwaar op de hoogte moet stellen. Tevens kan dit bezwaar mogelijke consequenties hebben voor de plaatsing van uw kind bij ons op school.

Intakegesprek

U en uw kind zullen worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de teamleider en de intern begeleider. Soms kan de betreffende teamleider nog een aanvullend gesprek nodig achten, alvorens een beslissing over plaatsing wordt genomen.

Plaatsing

De definitieve plaatsing van uw kind hangt af van een tweetal factoren. Ten eerste van de plaatsingsruimte binnen een bepaalde afdeling en leerweg. Ten tweede kijken wij bij de definitieve plaatsing naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind en in hoeverre wij hierin kunnen voorzien. Kortom, wij geven geen plaatsingsgarantie.

Tot slot

Tot slot attenderen wij u er op, dat de behandeling van de aanmelding van uw kind vanaf april plaats zal vinden. De definitieve plaatsingsbeslissing wordt genomen tegen het einde van het huidige schooljaar.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar .

Zij-instroom Amstelland

Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs

Voor het instromen in het nieuwe schooljaar in een hoger leerjaar dan leerjaar 1 wordt in de
regio Amstelland een procedure zij-instroom gevolgd.

Uitzonderingen
Voor instroom in havo 4 wordt een andere procedure gevolgd.
Bij overstap gedurende het schooljaar (bijvoorbeeld verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van de scholen.

Eerste aanmelding
Het uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een school in de regio. Hiertoe is een aanmelding op twee plaatsen nodig:

  1. Als ouder meldt u uw kind vóór 1 mei aan op de wachtlijst van de scholen in de regio via het centraal aanmeldformulier. (Klik op deze link) Geef hier een 1e, 2e en 3e voorkeur aan. Vul de drie voorkeuren alle drie in.
  2. Hiernaast meldt u uw kind ook vóór 1 mei aan bij de school van uw eerste voorkeur zelf. Informatie hierover vindt u op de website van de school van uw 1e voorkeur. Het aanmeldformulier van Panta Rhei kunt u hier downloaden.

Bij zij-instroom heeft Panta Rhei nodig:
– Ingevuld aanmeldformulier van Panta Rhei
– Kopie identiteitsbewijs van de leerling (bijvoorbeeld een identiteitskaart of paspoort)
– Indien van toepassing: uitslag van eventueel aanvullende testen

Hoe aanmelden bij Panta Rhei?
– bij voorkeur digitaal, per e-mail naar  (leerlingenadministratie).
– langsbrengen op schooldagen tussen 8:30 en 16:30 uur
– per post aan SG Panta Rhei, t.a.v. leerlingenadministratie, Postbus 590, 1180 AN Amstelveen
NB vul ook het centrale aanmeldformulier in (zie punt 1 hierboven)

Vervolg
De school van 1e voorkeur controleert of de schooleigen aanmelding en de aanmelding op het centrale aanmeldformulier compleet zijn. Vervolgens vraagt deze school informatie op bij de huidige school van uw kind. Zodra deze informatie door de school van 1e voorkeur is ontvangen staat uw kind op de wachtlijst voor zij-instroom in de regio Amstelland. De school van eerste voorkeur neemt contact met u op om de aanmelding te bevestigen.
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Plaatsing
In een gezamenlijk overleg aan het einde van het schooljaar bespreken de scholen in Amstelland de aanmeldingen uit het centraal aanmeldformulier.
Daarna horen ouders in de 2e helft van week 28 of in het begin van week 29 óf en zo ja, voor welke school hun kind voor plaatsing in aanmerking komt. In week 28 en 29 vinden de eventuele intakegesprekken plaats.

Tot slot wijzen wij u er op dat het vanzelfsprekend van groot belang is dat u met de huidige school van uw kind gedurende de rest van het schooljaar contact onderhoudt over ontwikkelingen van uw kind en over de juiste voorbereiding van een eventuele overstap.

Download hier deze procedure als pdf-bestand.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.