Scroll Top

Zij-instroom

Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs

Voor het instromen in het nieuwe schooljaar in een hoger leerjaar dan leerjaar 1 wordt in de regio Amstelland een procedure zij-instroom gevolgd.

Uitzonderingen

Bij overstap gedurende het schooljaar (bijvoorbeeld verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met Panta Rhei.

Eerste aanmelding

Het uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een
school in de regio. Hiertoe is een aanmelding op twee plaatsen nodig:

1. Als ouder meldt u uw kind vóór 1 mei aan op de wachtlijst van de scholen in de regio
via het centraal aanmeldformulier. Geef hier een 1e, 2e en 3e voorkeur aan. Vul de drie
voorkeuren alle drie in.

2. Hiernaast meldt u uw kind ook vóór 1 mei aan bij de school van uw eerste voorkeur
zelf.

Zodra beide formulieren zijn ingevuld vraagt Panta Rhei van de 1e voorkeur informatie op bij de huidige school van uw kind. Als deze informatie is ontvangen staat uw kind op de wachtlijst voor zij-instroom in de regio Amstelland. De school van eerste voorkeur neemt contact met u op om de aanmelding te bevestigen. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Plaatsing

Aan het einde van het schooljaar bespreken de scholen in Amstelland de aanmeldingen uit het centraal aanmeldingsformulier. In de weken van 8 en 15 juli 2024 ontvangen ouders informatie over mogelijke plaatsing, gevolgd door eventuele intakegesprekken. Tot slot wijzen wij u erop dat het vanzelfsprekend van groot belang is dat u met de huidige school van uw kind gedurende de rest van het schooljaar contact onderhoudt over ontwikkelingen van uw kind en over de juiste voorbereiding van een eventuele overstap.

Links naar verschillende aanmeldpagina’s

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.