Scroll Top

Kosten & financiën

Financiën

Panta Rhei heeft een aantal activiteiten die voor het onderwijs en de leerlingen belangrijk zijn maar die buiten het gewone lesprogramma vallen. Hierdoor ontvangt de school hier geen geld voor vanuit het ministerie. Om deze activiteiten toch door te kunnen laten gaan vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De samenstelling en de hoogte hiervan wordt door de directie vastgesteld en ook voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De inning van de meeste bedragen verloopt via boekenleverancier Van Dijk. Van Dijk biedt hiervoor diverse betalingsmogelijkheden, waaronder betaling via iDEAL of het (gespreid) betalen via machtiging.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar voor ons als school onmisbaar. Het geld van de ouderbijdrage wordt besteed aan projecten, excursies, de ouderraad, het kluisje, de schoolpas, het calamiteitenfonds, de examentraining, de schoolfoto, de collectieve verzekeringen van de leerlingen en voor een deel van de activiteiten die tijdens de schooluren plaatsvinden zoals het uitstapje met de mentor. Daarnaast vragen wij ouders van leerlingen in leerjaar 1 en 3 een bijdrage voor de werkweek.
Geen enkele leerling wordt uitgesloten van zaken of activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school vallen als een vrijwillige bijdrage niet betaald is. Mocht u vragen hebben over deze vrijwillige bijdrage,  stuurt u dan een e-mail naar: .

Specifieke kosten per leerjaar/afdeling

Naast de vrijwillige ouderbijdrage voor de algemene kosten zijn er soms nog extra kosten voor specifieke uitgaven. Het gaat hierbij om uitgaven voor sportkleding of persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze vrijwillige bijdrage voor de specifieke kosten per leerjaar/afdeling wordt geïnd via de firma Van Dijk. In de schoolgids staat een overzicht van de kosten van het onderwijs en daarbij uitgesplitst de specifieke kosten per leerjaar/afdeling.

LAAG INKOMEN OF BIJSTAND

Niet alleen Panta Rhei maar ook de overheid vindt dat leerlingen in het onderwijs, ongeacht het inkomen van hun ouders, volledig moeten kunnen meedoen. Zo is het handig dat leerlingen thuis een computer hebben voor hun huiswerk, het maken van werkstukken en voor het opzoeken van informatie. Het uitsluiten van leerlingen bij buitenschoolse activiteiten is absoluut onwenselijk. Toch zijn er ouders met een bijstandsuitkering of een laag inkomen die de kosten hiervoor niet kunnen opbrengen. Via onderstaande links kunt u onder andere informatie vinden over eventuele financiële tegemoetkomingen:

Dienst Uitvoering Onderwijs:
www.duo.nl/particulier

Samen voor alle kinderen:
www.samenvoorallekinderen.nl

Daarnaast heeft elke gemeente een regeling waarop ouders onder het minimumloon een beroep kunnen doen. De informatie hierover is te vinden op uw gemeentehuis en/of de gemeentelijke website.

Voor Amstelveen:
Amstelveen helpt
Amstelveenloket – regelingen voor kinderen tot 18 jaar
Amstelveenloket – voorzieningen minima

Voor Amsterdam:
Amsterdam – werk en inkomen
Folder Extra’s voor kinderen tot 18 jaar (Gemeente Amsterdam, pdf)
Folder Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas (Gemeente Amsterdam, pdf)
Folder Sporten voor kinderen (Gemeente Amsterdam, pdf)
Spelregels Jeugdfonds Sport Amsterdam 2021 (voor kinderen van 2 t/m 17 jaar van ouders met Stadspas, pdf)

Voor Aalsmeer:
Aalsmeer – voorzieningen minima
Aalsmeer – regelingen voor kinderen tot 18 jaar

Voor Ouder-Amstel:
Ouder-Amstel – voorzieningen minima

Voor Uithoorn:
Uithoorn – voorzieningen minima
Uithoorn – startpuntgeldzaken

Verzekeringen

Voor alle leerlingen is er een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Hiermee zijn zij tijdens de schooluren verzekerd voor ongevallen. Er is ook een doorlopende reisverzekering voor alle leerlingen, zodat zij ook tijdens excursies, werkweken en stages verzekerd zijn. Wie dat wil, kan ook een eigendommenverzekering afsluiten.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.