Scroll Top

Kosten & financiën

Financiën

Panta Rhei heeft een aantal activiteiten die voor het onderwijs en de leerlingen belangrijk zijn maar die buiten het gewone lesprogramma vallen. Hierdoor ontvangt de school hier geen geld voor vanuit het ministerie. Om deze activiteiten toch door te kunnen laten gaan vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De samenstelling en de hoogte hiervan wordt door de directie vastgesteld en ook voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De inning van de meeste bedragen verloopt via boekenleverancier Van Dijk. Van Dijk biedt hiervoor diverse betalingsmogelijkheden, waaronder betaling via iDEAL of het (gespreid) betalen via machtiging.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar voor ons als school onmisbaar. Het geld van de ouderbijdrage wordt besteed aan projecten, excursies, de ouderraad, het kluisje, de schoolpas, het calamiteitenfonds, de examentraining, de schoolfoto, de collectieve verzekeringen van de leerlingen en voor een deel van de activiteiten die tijdens de schooluren plaatsvinden zoals het uitstapje met de mentor. Daarnaast vragen wij ouders van leerlingen in leerjaar 1 en 3 een bijdrage voor de werkweek.
Geen enkele leerling wordt uitgesloten van zaken of activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school vallen als een vrijwillige bijdrage niet betaald is. Mocht u vragen hebben over deze vrijwillige bijdrage,  stuurt u dan een e-mail naar: .

Specifieke kosten per leerjaar/afdeling

Naast de vrijwillige ouderbijdrage voor de algemene kosten zijn er soms nog extra kosten voor specifieke uitgaven. Het gaat hierbij om uitgaven voor sportkleding of persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze vrijwillige bijdrage voor de specifieke kosten per leerjaar/afdeling wordt geïnd via de firma Van Dijk. In de schoolgids staat een overzicht van de kosten van het onderwijs en daarbij uitgesplitst de specifieke kosten per leerjaar/afdeling.

lAPTOPS EN BOEKEN

Vanaf het schooljaar 2024-2025 implementeren we op Panta Rhei digitaal lesmateriaal en “BYOD” (Bring Your Own Device) voor leerjaar 1, waarbij leerlingen met hun eigen laptop werken. Dit stelt hen in staat om gebruik te maken van diverse digitale lesmogelijkheden en ons draadloos netwerk. De voordelen van BYOD zijn onder meer gepersonaliseerd leren en toegang tot educatieve tools zoals informatie opzoeken, opdrachten verwerken, presentaties maken en creatieve programma’s gebruiken.

Mocht het voor ouders niet haalbaar zijn de laptop te bekostigen, kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeente (AmstelveenAmsterdam) voor mogelijke ondersteuning. Mocht dit niet voldoende zijn, staan wij als school klaar om u verder te helpen.

We raden de aanschaf aan via Signpost, waar we afspraken hebben gemaakt over modellen en prijzen voor kwalitatief hoogwaardige laptops tegen aantrekkelijke tarieven. Dit omvat ook uitgebreide service en garantie bij technische problemen. Meer informatie over modellen en bestellen volgt binnenkort.

Naast laptops zullen ook kosteloze boeken beschikbaar worden gesteld als onderdeel van dit initiatief.

LAAG INKOMEN OF BIJSTAND

Niet alleen Panta Rhei maar ook de overheid vindt dat leerlingen in het onderwijs, ongeacht het inkomen van hun ouders, volledig moeten kunnen meedoen. Zo is het handig dat leerlingen thuis een computer hebben voor hun huiswerk, het maken van werkstukken en voor het opzoeken van informatie. Het uitsluiten van leerlingen bij buitenschoolse activiteiten is absoluut onwenselijk. Toch zijn er ouders met een bijstandsuitkering of een laag inkomen die de kosten hiervoor niet kunnen opbrengen.

Verzekeringen

Voor alle leerlingen is er een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Hiermee zijn zij tijdens de schooluren verzekerd voor ongevallen. Er is ook een doorlopende reisverzekering voor alle leerlingen, zodat zij ook tijdens excursies, werkweken en stages verzekerd zijn. Wie dat wil, kan ook een eigendommenverzekering afsluiten.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.