Kosten & financiën

Financiën

Het geven van onderwijs brengt kosten met zich mee. De scholen krijgen hiervoor per leerling een vergoeding van de overheid. Deze vergoeding is in een aantal gevallen niet geheel toereikend. Daarom vragen scholen van ouders een vrijwillige bijdrage. De toelating van de leerling tot een door de overheid bekostigde school mag niet afhankelijk zijn van de betaling van de vrijwillige bijdrage. Dit alles geldt ook voor Panta Rhei. De inning van de meeste bedragen verloopt via boekenleverancier Van Dijk. Van Dijk biedt hiervoor diverse betalingsmogelijkheden, waaronder betaling via iDEAL of het (gespreid) betalen via machtiging.

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage

Op het inschrijfformulier kunnen ouders aangeven of zij wel of niet overgaan tot het betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage. De formulering is als volgt: “De school int een vrijwillige bijdrage van € 100,- via Van Dijk om het onderwijs extra aantrekkelijk te maken voor de leerlingen en voor algemene kosten. Deze bijdrage wordt besteed aan projecten, excursies, de ouderraad, het kluisje, de schoolpas, het calamiteitenfonds, de examentraining, de schoolfoto, de collectieve verzekeringen van de leerlingen en voor een deel van de activiteiten die tijdens de schooluren plaatsvinden zoals het uitstapje met de mentor. Mocht u bezwaar hebben tegen deze vrijwillige bijdrage, stuurt u dan een e-mail naar dhr. M. Heemskerk: .” N.B. Het wel of niet hebben van bezwaar tegen deze vrijwillige bijdrage is geen criterium voor de aanname.

Inning vrijwillige ouderbijdrage

Wij hebben met Van Dijk afgesproken, dat deze de inning van de vrijwillige ouderbijdrage voor zijn rekening neemt. Mocht Van Dijk ten onrechte deze vrijwillige ouderbijdrage innen, dan zal de school het bedrag aan de ouders retourneren (zie hierboven).

Bijkomende kosten

Als leerlingen bepaalde onderwijsprogramma’s volgen, kunnen er soms ook nog specifieke kosten in rekening gebracht worden. Denk hierbij aan het gebruik van woordenboeken en van gereedschappen. Ook vallen hieronder de kosten van projecten. In de profielklassen geldt een extra bijdrage voor werkmaterialen, kleding (sportklas), reis- en entreekosten. In alle eerste en derde klassen zijn er extra kosten voor de werkweek. Ouders van bovenbouwleerlingen betalen specifieke kosten per afdeling, zoals bv. bij Sport & Veiligheid voor een trainingspak en activiteiten. Bij de Technologie-programma’s en geldt een extra bijdrage voor het gebruik van gereedschappen en de bruikleen van persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, gehoorbescherming en stofjas).

Inning van de bijdragen

De inning van de meeste bedragen verloopt via boekenleverancier Van Dijk. Van Dijk biedt hiervoor diverse betalingsmogelijkheden, waaronder betaling via iDEAL of het (gespreid) betalen via machtiging.

Reductie of kwijtschelding

Niet alleen Panta Rhei, maar ook de overheid vindt dat leerlingen in het onderwijs, ongeacht het inkomen van hun ouders, volledig moeten kunnen meedoen. Zo hebben leerlingen thuis een computer nodig voor hun huiswerk, het maken van werkstukken en voor het opzoeken van informatie. Het uitsluiten van leerlingen bij werkweken of andere buitenschoolse activiteiten is absoluut onwenselijk. Toch zijn er ouders met een bijstandsuitkering of een laag inkomen die de kosten hiervoor niet kunnen opbrengen. Via onderstaande links kunt u onder andere informatie vinden over eventuele financiële tegemoetkomingen:

Dienst Uitvoering Onderwijs:
www.duo.nl/particulier

Ministerie van onderwijs:
www.minocw.nl

Daarnaast heeft elke gemeente een regeling waarop ouders onder het minimumloon een beroep kunnen doen. De informatie hierover is te vinden op uw gemeentehuis en/of de gemeentelijke website.

Voor Amstelveen:
https://www.amstelveen.nl/helpt
https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_regelingen-voor-kinderen-tot-18-jaar

Voor Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/schoolgaand-kind/

Folder Extra’s voor kinderen tot 18 jaar (Gemeente Amsterdam, pdf)
Folder Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas (Gemeente Amsterdam, pdf)
Folder Sporten voor kinderen (Gemeente Amsterdam, pdf)
Spelregels Jeugdfonds Sport Amsterdam 2021 (voor kinderen van 2 t/m 17 jaar van ouders met Stadspas, pdf)

Voor Aalsmeer:
https://www.aalsmeer.nl/sociaal-loket/publicatie/werk-en-inkomensondersteuning#voorzieningen_minima

Voor Ouder-Amstel:
https://www.ouder-amstel.nl/Home/Bijstand_en_uitkeringen

Voor Uithoorn:
https://www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen https://www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn/alle-geldplannen/geldplan-rondkomen-met-kinderen/

Wanneer bijstand vanuit de overheid ontoereikend is, heeft Panta Rhei voor deze situaties nog een eigen reductie- of kwijtscheldingsregeling. Hiervoor dient men contact op te nemen met de financiële administratie via het e-mail adres: .

Verzekeringen

Voor alle leerlingen is er een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Hiermee zijn zij tijdens de schooluren verzekerd voor ongevallen. Er is ook een doorlopende reisverzekering voor alle leerlingen, zodat zij ook tijdens excursies, werkweken en stages verzekerd zijn. Wie dat wil, kan ook een eigendommenverzekering afsluiten.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X