Scroll Top

Pestbeleid

Op Panta Rhei zien wij pesten als grensoverschrijdend en bedreigend gedrag. Wanneer dit regelmatig en systematisch gebeurt, spreken we van pestgedrag. Wij nemen pesten zeer serieus en de mentor maakt dit ook aan de leerlingen duidelijk. Om pesten te voorkomen vinden er regelmatig groepsgesprekken plaats en maken de mentoren afspraken maken met de klas. Er wordt uitgelegd aan de leerlingen dat er verschillende vormen van pesten bestaan: met woorden, lichamelijk, achtervolgen, uitsluiten, stelen en vernielen, afpersing en via de sociale media.

Aanpak van pesten

Wanneer er daadwerkelijk wordt gepest, besteden we niet alleen aandacht aan de gepeste leerling maar ook aan de pester en de meelopers. Als het pesten niet stopt, schaalt de mentor op naar de leerlingzorg of kan het door de jongerenrechtbank behandeld worden. De ervaring is dat pesten over het algemeen snel stopt omdat we respect voor elkaar een belangrijk iets vinden. Panta Rhei heeft een (anti)pestprotocol opgesteld waarin beschreven wordt hoe school en ouders aan een veilig klimaat kunnen werken en waarin leerlingen met respect met elkaar omgaan.

Panta Rhei hanteert een vijfsporenaanpak met betrekking tot het pesten:

  1. We bieden steun aan de jongere die wordt gepest
  2. We bieden steun aan de pester
  3. We betrekken de meelopers
  4. We bieden steun aan de ouders
  5. We hebben een preventief beleid
Rol van de Leerlingcoach

Wanneer het pesten plaatsvindt in de klas is de mentor de eerste die dit oppakt en met de klas bespreekt. De mentor bespreekt dit ook met de individuele leerling en meldt het aan de ouders. Wanneer het probleem niet wordt opgelost, zal de leerlingcoach het oppakken en met de pester en de gepeste leerling in gesprek gaan. De leerlingcoach zal dit in Team Leon (leerlingondersteuning) bespreken. Wanneer de pester opnieuw in pestgedrag vervalt, zal hij ertoe worden verplicht een individueel programma te volgen. De leerjaarcoördinator en de ondersteuningscoördinator bespreken dit dan met de ouders. De ondersteuningscoördinator zal dit in Team Leon inbrengen.

Stichting Wolf
  • geeft in klas 1 lessen over bewust internetgebruik
  • maakt leerlingen bewust van hun eigen online gedrag en verantwoordelijkheid
  • thema’s: sociale media, privacy en cybercrime, cyberpesten
Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.