Mavo+

De Plus van Panta Rhei

Panta Rhei stimuleert leerlingen om alles uit zichzelf te halen. Door onze persoonlijke aandacht komt het vaak voor dat leerlingen doorstromen naar een andere leerweg, van basis naar kader, kader naar mavo of mavo naar havo.

mavo+ in de onderbouw

In de mavo+ werk je aan ‘echte’ opdrachten en ga je regelmatig de school uit. Bij het vak Technologie & Toepassing staan ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen centraal. Daarbij is extra aandacht voor vaardigheden die van belang zijn in de snel veranderende wereld van nu (zoals communicatie, samenwerking, creatief denken). Voor mavo+ leerlingen in de onderbouw die het havoniveau hebben behaald, is doorstroom naar de havo mogelijk.

Mavo+ bovenbouw

In de bovenbouw bereidt ons plusprogramma van de mavo+ je goed voor op het mbo of de havo. Leerlingen krijgen een beroepsgericht keuzevak, een aantal projecten en kunnen deelnemen aan de jongerenrechtbank.
Ook krijg je in de mavo+ bovenbouw, net als in de onderbouw, het vak Technologie & Toepassing. Daarbij ervaar je in de praktijk dat alles in de wereld van nu met technologie te maken heeft. Ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen staan hier centraal. Je werkt samen aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven, die door een opdrachtgever beoordeeld worden. Omdat technologie overal te vinden is, is de kans groot dat je ontdekt dat deze boeiende wereld ook jou aanspreekt!

Praktijkgericht

Kortom je krijgt in onze mavo+ veel praktische opdrachten, zodat je kunt leren door te doen. Zo ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt als wereldburger van de 21e eeuw. Je leert bijvoorbeeld goed communiceren, samenwerken, omgaan met ICT, problemen oplossen, kritisch denken en creatief te zijn, maar ook sociale en culturele vaardigheden.

Ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden:
 • Zorgvuldig een mening uiten door deelname in de debatwedstrijd
 • Beroeps- en professionele vaardigheden door oriëntatie op de mbo-beroepsprofielen en vervolgopleidingen
 • Innovatief en technologisch denken met bedrijven als opdrachtgever, afgesloten door een eindpresentatie (Technologie & Toepassing)
 • Ondernemen door deelname aan ‘Day for Change’: met een microkrediet zelf een onderneming opzetten en winst maken voor een goed doel
 • Culturele ontwikkeling door excursies naar culturele instellingen
 • Buddy-traject ISK: voor ISK-leerlingen die nog maar kort in Nederland verblijven (vrijwillig sociaal project)
 • Jongerenrechtbank een doe-project als onderdeel van maatschappijleer waarbij leerlingen ‘rechtspreken’ bij overtredingen of conflicten (in samenwerking met Rechtbank, Openbaar Ministerie en Politie) en kennis verwerven van het Nederlandse rechtssysteem.
Mavo+ in een notendop:
 • Kleinere klassen dan bij een gemiddelde mavo
 • Persoonlijke aandacht
 • Goede begeleiding
 • Extra uitdaging
 • Extra buitenschoolse activiteiten
 • Praktijkgericht
 • Technologie & Toepassing
 • Doorstroom naar de havo mogelijk
 • Door praktijkvak in BB goede doorstroom naar mbo-4
 • Door 8e vak in BB succesvolle doorstroom naar de havo
 • Hoog slagingspercentage, goed bereikbaar

 

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.