Leerlingbegeleiding

LEERLINGBEGELEIDING

Voor leerlingen die meer hulp nodig hebben dan er in het normale lesverband gegeven kan worden zijn er diverse vormen van leerlingbegeleiding.

De eerste persoon die begeleiding biedt, is de mentor. Hulp kan zijn extra uitleg maar ook steun bij sociaal-emotionele problemen. Elke klas heeft een eigen mentor, soms zijn dit er twee. Er kunnen gevallen zijn waarbij meer of andere begeleiding nodig is dan de mentor kan bieden. Intern begeleiders hebben als taak om deze hulp te geven als het om sociaal-emotionele en schoolse zaken gaat. Zij vormen de tweedelijns zorg en doen dat in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de teamleider.

Hulp bij leerproblemen, m.n. op het gebied van taal, wordt gegeven door de remedial teacher.

In gevallen waarbij er meer of andere begeleiding nodig is dan de school intern kan bieden, komt de zorgcoördinator in actie. Deze heeft contact met externe partijen die kunnen helpen. De zorgcoördinator en externe hulpverleners vormen de derdelijns zorg.

Er is een aantal externe hulpverleners die op structurele basis aanwezig zijn binnen de school en regelmatig hulp bieden aan bepaalde leerlingen met specifieke problemen. De fysieke gezondheid van de leerlingen wordt in de gaten gehouden door de schoolarts.

De intern begeleiders zijn:
Mw. A.E. Boot, team onderbouw klassen 1a, 1b, 1c, 2a en 2b incl. ISK-A, ISK-B en ISK-C ()
Mw. J.M. Pinas, team onderbouw klassen 1d, 1e, 1f, 2c t/m 2g ()
Mw. R. de Palm, team D&P bovenbouw en de klassen 4a t/m 4e ()
Dhr. D.F. Dompig, team PIE en mavo bovenbouw ()

De remedial teacher is mw. M.C. Wolffenbuttel ()

De zorgcoördinator is mw. E.L.M. Handofsky ()

De vertrouwenspersonen zijn mevr. I. Schmidt () en een nog te benoemen collega.

Alle informatie over de onderwijsondersteuningsstructuur is te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel, ook wel zorgondersteuningsplan genoemd. Dit document is te vinden onder Downloads – beleid.

Jeugdaanbod gemeente Amstelveen

Voor de jeugd in Amstelveen en hun ouder(s) en/of verzorger(s) is veel kosteloze ondersteuning beschikbaar. Denk daarbij aan hulp bij opvoeden, gezondheid, relaties, financiën, sporten of taalontwikkeling. Het aanbod van alle Amstelveense organisaties is bij elkaar gebracht in één overzichtelijke brochure. Download hier de brochure Jeugdaanbod gemeente Amstelveen (pdf).

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X