Scroll Top

Leerlingbegeleiding

Panta Rhei is een school waar wij het belangrijk vinden dat leerlingen gezien worden en waar leerlingen een goede begeleiding krijgen.
Door structurele hulp en intensieve ondersteuning te bieden, helpen wij de leerlingen zo optimaal mogelijk te leren.

Om dit te waarborgen hebben wij gekozen voor:
• Een kleine groepsgrootte (tussen 12 en 22 leerlingen, afhankelijk van de afdeling)
• Versterkt mentoraat (vaak 2 mentoren per groep)
• Veel handen voor de klas (onderwijsassistenten)
• Extra ondersteuningsuren voor achterstanden in de kernvakken (ingeroosterd in het weekrooster)
• Huiswerkbegeleiding
• Traject voorziening vanuit Team Leon (in kleine groepen of individueel)
• ISK-afdeling met docenten met veel NT2 ervaring.

Basisondersteuning

HET TEAM
Deze begeleiding, ook wel basisondersteuning genoemd, wordt door het hele team verzorgd. Tijdens elke les, bij elk vak en ook in de pauze is hier aandacht voor.

De mentor staat centraal

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
De mentor volgt het functioneren van zijn leerlingen, zowel wat betreft de leerresultaten als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hij onderhoudt persoonlijk contact met de leerling en ouders.

Extra ondersteuning

HET ONDERSTEUNINGSTEAM VAN PANTA RHEI (Team leerlingondersteuning)
Wanneer een mentor een hulpvraag van de leerling niet kan beantwoorden, bespreekt de mentor dit met de leerjaarcoördinator en de ondersteunings- coördinator. Samen, in overleg met ouders, wordt er gekeken naar de mogelijkheden van maatwerk.

Dit kan maatwerk zijn op cognitief en op sociaal emotioneel vlak gebied. Extra ondersteuning is gericht op de hulpvraag van de leerling. Er kan zowel individueel als in kleine groepen begeleiding geboden worden aan onze leerlingen.

Team leerlingondersteuning (LEON) bestaat uit: de orthopedagoog, meerdere leerlingcoaches, een verzuimcoördinator, een schoolmaatschappelijk werker en de ondersteuningscoördinator.
Binnen team Leon is de ondersteuningscoördinator mevr E.L.M. Handofsky () het eerste aanspreekpunt. Mocht u vragen hebben over onze begeleiding, kunt altijd contact opnemen met haar.

Alle informatie over onze begeleiding is ook te vinden in ons SOP (SchoolOndersteuningsProfiel)

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.