Leerlingbegeleiding

De mentor centraal

Op Panta Rhei is de mentor de spil van de zorg. De mentor ondersteunt de leerling waar nodig en onderhoudt contact met de ouders over de vorderingen van de leerling. Ook als het minder goed gaat met de leerling, wanneer bijvoorbeeld de cijfers tegenvallen, er veel verzuim is of gepest wordt is de mentor de eerste persoon die dit signaleert en er aandacht aan besteedt. Wanneer de mentor niet goed weet welke hulp de leerling nodig heeft, overlegt de mentor met de leerlingcoach. De leerlingcoach adviseert hoe de mentor de leerling kan helpen. Soms kan de mentor hier weer mee verder. Wanneer de ondersteuningsbehoefte zo groot is dat de mentor het niet alleen aankan, bespreekt de leerlingcoach dit in in een intern zorgoverleg met de teamleider en de zorgcoördinator.

Zorg in de klas

Soms wordt er besloten dat er meer hulp nodig is. Hierover wordt dan altijd overlegd met de ouders. Panta Rhei heeft een schoolmaatschappelijk werker bij wie leerlingen terecht kunnen, bijvoorbeeld als ze gemotiveerd moeten worden maar ook wanneer er thuis of op school problemen zijn. De zorg op Panta Rhei vindt plaats in de context van de klas. Een Begeleider Passend Onderwijs (orthopedagoog) observeert geregeld in onze lessen. In een enkel geval zal deze de leerling individueel spreken en ook de ouders. De zorg is ondersteunend aan het onderwijsproces. Panta Rhei wil graag dat een leerling met een diploma de school verlaat.

Extra zorg en Passend Onderwijs

Met vragen van vertrouwelijke aard kan de leerling bij een vertrouwenspersoon terecht. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden waar nodig ondersteund. Er wordt voor hen, samen met de ouders, een Ontwikkelingsperspectief (OPP) geschreven waarin doelen worden geformuleerd waaraan gewerkt zal worden. Wanneer er externe hulp moet worden ingeschakeld, neemt de zorgcoördinator contact op met ouders. Het Passend Onderwijs op Panta Rhei biedt veel leerlingen een plek.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.