Bestuur & RvT

Bestuur en Raad van Toezicht

Nieuws, 28-11-2022:
Het voornemen is dat met ingang van 1 maart 2023 de Stichting Cedergroep en Panta Rhei fuseren. Na de fusie zal de algemeen bijzondere grondslag van Panta Rhei behouden blijven. Vanuit dit voornemen zijn Panta Rhei en het bestuur van Stichting Cedergroep gezamenlijk op zoek naar een inhoudelijk inspirerende en op professionele ontwikkeling gerichte directeur Panta Rhei. Functieprofiel en solliciteren via deze link.

Tot aan de fusie geldt onderstaande informatie:
Panta Rhei is een zelfstandige school die valt onder het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen. De bestuurlijke functie en eindverantwoordelijkheid liggen bij de directeur-bestuurder. Hij fungeert als het bevoegd gezag van de school.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuur en het functioneren van de organisatie. Belangrijke aandachtspunten zijn de strategie en het gevoerde beleid van Panta Rhei. De RvT heeft onder meer een klankbordfunctie en reflecteert op keuzevraagstukken waarmee het bestuur wordt geconfronteerd. De RvT bestaat uit vrijwillige leden die afkomstig zijn uit diverse geledingen van de maatschappij, waardoor zij gezamenlijk vanuit een breed spectrum het onderwijs kunnen overzien.

Bestuur en RvT werken in overeenstemming met de Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs van de VO-raad. Ze zijn bereikbaar via of Sg. Panta Rhei t.a.v. Raad van Toezicht, Postbus 590, 1185 ED te Amstelveen.

Documenten over bestuur en toezicht, zoals de statuten, het directeur-bestuurder reglement, reglement RvT, toezichtvisie en toezichtkader, alsmede de Code Goed Onderwijsbestuur VO, zijn hier https://www.sgpantarhei.nl/downloads/ te vinden.

De directeur-bestuurder is:

Gerard den Besten is interim directeur-bestuurder per 9 januari 2023. Hij heeft bijna 10 jaar ervaring als (interim) directielid op verschillende scholen binnen het Voortgezet Onderwijs. Zijn focus is om gezamenlijk met ouders/verzorgers en het personeelsteam, het beste onderwijs aan de leerlingen te bieden.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dirk Landsaat (1947) is sinds 2016 lid van de Raad van Toezicht en voorzitter sinds 2019. Daarvoor was hij bijna tien jaar lid van de adviesraad van Panta Rhei. Hij heeft een juridische achtergrond en was onder meer werkzaam in de vakbondswereld van het onderwijs, de Amsterdamse Kamer van Koophandel en als directeur van het Amstelveens Sportbedrijf. Tegenwoordig is hij actief als vrijwilliger bij een voetbalclub, een winkeliersvereniging en de plaatselijke publieke omroep.

Barbara Huijgen (1975) is lid van de Raad van Toezicht sinds 2016. Ze heeft een achtergrond als jurist en een passie voor radio maken (zie foto). Binnen de RvT houdt ze zich bezig met juridische zaken en de zgn. ‘governance’ (inrichting van het bestuur en verantwoordelijk). Daaraan gekoppeld heeft het ‘hoe’ van het toezichthouden haar speciale interesse.

Kees Koot (1950) is lid van de Raad van Toezicht sinds 2016. Hij heeft ervaring bij de gemeente Amstelveen als financieel adviseur en was secretaris van een stichting voor basisonderwijs en bestuurslid bij een voetbalvereniging. Momenteel is hij bestuurlijk betrokken bij Amstelveen Oranje en Jazz in het Dorp. Zijn aandacht gaat bijzonder uit naar jeugd, financiën en organisatie.

Dorine Tamis (1963) is lid van de Raad van Toezicht sinds 2016. Zij heeft een ruime ervaring op het gebied van ICT en onderwijs, zowel in de profit als in de non-profit sector. Zij is verantwoordelijk voor IT Customer Services bij de Vrije Universiteit Amsterdam. In de RvT heeft zij inbreng bij onderwijskundige zaken, personele zaken, ICT en marketing.

Piet Pranger (1954) is lid van de Raad van Toezicht sinds juni 2021. Hij heeft een achtergrond in het vmbo- en mbo-onderwijs als docent, decaan, teamleider en directeur. Daarnaast heeft hij bestuurlijke ervaring binnen het onderwijs en de (ski)sport. Hij richt zich binnen de Raad van Toezicht op onderwijskundige en -organisatorische zaken.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.