WoordvandeWeek_tulpen

Op dinsdag 20 april deelden leerlingen namens de vakgroep Nederlands oranje tulpen uit aan hun docenten, als bedankje voor hun aandacht voor de schooltaalwoorden.

Sinds begin april is er in alle leerjaren meerdere keren per week aandacht voor het Woord van de Week. Iedere docent kan op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen vakgebied invulling geven aan de schooltaalwoorden. Het doel is dat de leerlingen deze zorgvuldig aangeboden woorden tot zich nemen, begrijpen en leren toepassen… en dat deze hen levenslang bij zullen blijven. De kracht zit hem in de herhaling in combinatie met telkens een andere invalshoek en bij verschillende docenten.

Elke week ontvangen de docenten een mail met de Woorden van de Week, opgedeeld in leerjaar en niveau. De woorden hangen ook in de lokalen. In de lessen komen de woorden op uiteenlopende manieren terug, soms terloops, soms door een opdracht, quiz of wedstrijd of als invulling voor een verloren moment.

De leerlingen hebben plezier in de taalspelletjes en pikken duidelijk woorden op. Het geeft voldoening als ze een woord raden of onthouden hebben. Een leerling vertelt: “Ik vind het Woord van de Week leuk, en je hebt er later ook nog wat aan, bijvoorbeeld als je gaat werken.”  

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.