Scroll Top

Schoolgids & lessentabel

Schoolgids

Op deze website geven wij de belangrijkste informatie over Panta Rhei. Wij proberen de teksten bewust niet te lang te maken. Vaak staat er rechts van de tekst een aantal links voor wie meer wil weten. Een belangrijke bron van informatie over onze school, is de schoolgids. Daarin staat uitgebreide informatie over alles dat met onze school te maken heeft.

Klik hier om de schoolgids te bekijken en/of downloaden.

Leerlingstatuut

Panta Rhei kent een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd. Dit alles om te zorgen voor een goede gang van zaken op school. In dit statuut staan bijvoorbeeld afspraken en regels over de toetsing, de vrijheid van meningsuiting en uiterlijk en de aanwezigheid.

Lessentabel

In de lessentabel staat hoeveel lesuren er per week aan een bepaald vak worden besteed. Een lesuur is 50 minuten; bij vergader- of studiedagen worden de lesuren verkort naar 40 minuten. Klik hier voor de lessentabel voor de onderbouw, bovenbouw en ISK.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.