DSC_9994

Ook in het schooljaar 2020-2021 hebben we helaas te maken met het coronavirus. We zijn blij dat we na de zomervakantie onze leerlingen weer op school kunnen ontvangen. Wel is de openstelling van de school aan regels en voorschriften gebonden om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. Hieronder een overzicht van informatie over de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs in het schooljaar 2020-2021. We zullen de berichtgeving in dit item telkens aanvullen.

11 november
Info alle leerjaren:
De situatie rond het coronavirus stelt ons voor grote uitdagingen om de school verantwoord open te houden. Zo is er regelmatig lesuitval en draaien docenten wekelijks invaluren voor uitgevallen lessen. De school blijft zo lang mogelijk open, maar er worden voorbereidingen getroffen om eventueel deels online en deels fysiek onderwijs te kunnen gaan geven. De aula kan helaas nog niet verantwoord open in de pauzes. Wij raden ouders aan om te zorgen voor extra warme kleding, omdat de pauzes noodgedwongen buiten doorgebracht moeten worden. Tot slot is er aandacht voor hygiënemaatregelen.

Download hier de brief van 11 november aan alle ouders.

19 oktober
Info alle leerjaren:
Vooruitlopend op een verplichting vanuit de overheid is het op Panta Rhei vanaf dinsdag 20 oktober voor iedereen binnen de school verplicht om een mondkapje te dragen:
– bij alle verplaatsingen (bv. bij binnenkomst of vertrek, op weg naar het lokaal, toilet, pauzeruimte of van lokaal naar lokaal)
– bij (praktijk)vakken waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
Leerlingen worden bij binnenkomst gecontroleerd op het dragen van een mondkapje. Hebben zij geen mondkapje, dan zijn deze te koop bij de conciërge voor 50 cent. We verwachten dat het dragen van ene mondkapje een goede gewoonte wordt op Panta Rhei. De schoolleiding spreekt de hoop uit dat we met elkaar het virus overwinnen.

Download hier de brief van 19 oktober aan alle ouders.

2 oktober
Info alle leerjaren:
Vanaf maandag 5 oktober geldt voor VO-scholen het dringende landelijke advies om een mondkapje te dragen:
– binnen de school
– als leerlingen en volwassenen zich verplaatsen in de les en in de gangen
– bij (praktijk)vakken waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.

Panta Rhei gaat ervan uit dat alle leerlingen dagelijks een mondkapje bij zich hebben en dit in bovengenoemde situaties ook dragen. Uiteraard geldt deze maatregel ook voor de medewerkers en eventuele bezoekers.

Download hier de brief van 2 oktober aan alle ouders.

18 september
Info alle leerjaren:
De school werkt hard om alle lessen te kunnen laten doorgaan, maar nu er steeds meer besmettingen zijn is dat een hele opgave. Verder vragen we ouders om met uw zoon/dochter te bespreken dat zij de 1,5 meter afstand tot onze medewerkers bewaren. Ook is het belangrijk dat leerlingen met verkoudheidsklachten thuis blijven.

Download hier de brief van 18 september aan alle ouders.

20 augustus
Info alle leerjaren:
De ouders zijn geïnformeerd over een aanvullende veiligheidsmaatregel om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen: alle leerlingen zijn verplicht een mondkapje bij zich te hebben zodat dit gebruikt kan worden in alle gevallen waarin de docent daar om vraagt. Dit zal met name het geval zijn bij de praktische vakken waarbij de docent de 1,5 meter afstand niet kan waarborgen. De docent draagt dan ook een mondkapje en eventueel een shield.

Download hier de hele brief van 20 augustus aan alle ouders.

14 augustus
Info alle leerjaren:
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en we kijken ernaar uit onze leerlingen weer op school te kunnen ontvangen. Alle leerlingen dienen vanaf de eerste schooldag het gehele onderwijsprogramma op school weer te volgen. In verband met Covid-19 is de openstelling van de school wel aan regels en voorschriften gebonden om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen.

Maatregelen
De ouders en medewerkers ontvingen een brief met informatie over de start van het schooljaar en de getroffen maatregelen. Hieronder vatten we een aantal belangrijke punten kort samen:

– Voorop staat dat leerlingen en ook docenten/medewerkers alleen naar school kunnen en mogen komen als ze geen corona-gerelateerde klachten hebben (verkouden, hoesten, koorts), of een gezinslid met deze klachten, of als er sprake is van quarantaine als gevolg van een besmetting of quarantaine omdat men recent in een oranje gemarkeerd land is geweest.

– In geval een docent niet op school mag of kan zijn, maar wel vanuit huis kan werken, zullen we online het onderwijs op school door laten gaan onder toezicht van een andere docent of onderwijsassistent.

– Jongeren mogen weer dichter bij elkaar komen. Wel moeten zij tot volwassenen de 1,5 meter afstand aanhouden. Daarom geven de docenten hun lessen zoveel mogelijk in een vast lokaal. Dat betekent dat leerlingen van lokaal wisselen.

– Bij het betreden van het lokaal desinfecteren de leerlingen hun handen en hun tafel.

– De aula blijft voorlopig als pauzegebied gesloten. Wel mogen leerlingen, in kleine groepen, bij de catering een broodje en/of drinken kopen. Leerlingen houden buiten pauze. Het is verstandig hier met kleding rekening mee te houden.

– In de lokalen staan lijnen op de vloer die de 1,5 meter tot het bureau van de docent aangeven. Docenten kunnen ervoor kiezen met een staand of hangend plexiglas scherm te werken. Daar waar het niet goed mogelijk is om de 1,5 meter afstand te houden, werken docenten met een face-shield en/of mondkapje en wegwerphandschoenen.

Ventilatie
Aangaande de ventilatie kunnen we melden dat onze school behoort tot de categorie “Frisse scholen” waarbij ons luchtverversingssysteem 24 uur per dag nieuwe lucht aanvoert en er dus geen sprake is van recirculatie. Om dit goed te laten functioneren moeten de ramen en deuren tijdens de les gesloten blijven.

Download hier de brief van 14 augustus aan alle ouders.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X