Oekraine_vlag_duif

Maandag 16 mei zijn de derde en de vierde groep gestart met het opvangprogramma voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 uit Oekraïne gestart. Deze groepen zijn vol. De volgende groep zal starten als er docenten zijn gevonden om het programma te begeleiden. Om het opvangprogramma te kunnen volgen, moeten de leerlingen eerst ingeschreven worden. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw Wolffenbuttel via .

Inschrijfmoment:
Dinsdag 24 mei om 11:00 uur.

Waar? Pandora 1-2, 1183KK Amstelveen, kamer 39
Met wie? Mevrouw Wolffenbuttel en mevrouw Verzijden
Meebrengen: Paspoort van de leerling

Mocht je verhinderd zijn, neem dan contact op met
Als de leerling is ingeschreven, houden we u op de hoogte van de eerstvolgende startdatum en locatie.


English:

On Monday, May 16, the third and fourth groups started the reception program for students aged 12 to 18 from Ukraine. These groups are full. The next group will start when teachers are found to guide the program. In order to be able to follow the program, the students must be registered. You can contact Mrs Wolffenbuttel about this at .

Registration moment:
Tuesday the 24th of May at 11:00.

Where? Pandora 1-2, 1183KK Amstelveen, room 39
With whom? Mrs Wolffenbuttel and mrs Verzijden
To bring: Student’s passport

If you are unable to come, please contact
If the student is registered, we will keep you informed of the next start date and location.


Український:

У понеділок, 16 травня, третя та четверта групи розпочали програму прийому учнів від 12 до 18 років з України. Ці групи переповнені. Наступна група розпочнеться, коли знайдуться вчителі, які керуватимуть програмою. Для того, щоб мати можливість стежити за програмою, студенти повинні бути зареєстровані. Ви можете зв’язатися з місіс Вольфенбюттель з цього приводу за адресою .

Момент реєстрації:
У вівторок, 24 травня, об 11.00 год.

куди? Пандора 1-2, 1183KK Amstelveen, камера 39

З ким? Пані Вольфенбюттель і місіс Верзійден
При собі мати: паспорт студента

Якщо ви не можете прийти, будь ласка, зв’яжіться з
Якщо студент зареєстрований, ми будемо інформувати вас про наступну дату початку та місце.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X