DSC_7082

Sinds maandag 16 maart zijn de scholen gesloten om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze en andere maatregelen zijn inmiddels verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat Panta Rhei in ieder geval tot en met dinsdag 5 mei dicht blijft voor klassikaal onderwijs. Graag brengen we u nader op de hoogte over wat dit voor de leerlingen en voor u als ouders betekent. Eerdere berichtgeving kunt u hieronder teruglezen.

30 maart:
Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd, voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs. Voor Panta Rhei betekent dit dat de school in ieder geval dicht blijft voor klassikaal onderwijs tot en met dinsdag 5 mei.
Lees hier de uitgebreide toelichting van de Rijksoverheid over de gevolgen voor het onderwijs.

Het besluit geeft duidelijkheid, maar doet voor een langere periode een beroep op leerlingen, ouders en medewerkers van Panta Rhei om er in deze lastige omstandigheden het beste van te maken en te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk op afstand kan doorgaan.

De landelijke richtlijn voor samenkomsten geldt niet voor het onderwijs. Daarom kunnen in te halen onderdelen van het schoolexamens op school afgenomen worden, met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent o.a. dat leerlingen minimaal 1,5 meter uit elkaar moeten zitten, dat deze afstand ook gehandhaafd wordt bij binnenkomst en weggaan en dat het voor surveillanten onder alle omstandigheden mogelijk is bij het rondlopen ook deze 1,5 meter afstand te bewaren.
Meer informatie vanuit de overheid over de zak/slaagregeling en een regeling voor herkansingen van de schoolexamens wordt rond 10 april verwacht. Dit vraagt dus nog enig geduld.

Onderwijs aan kwetsbare leerlingen
In de samenleving zijn er zorgen om kwetsbare leerlingen die door omstandigheden thuis niet aan onderwijs toekomen. Panta Rhei wil zich voor deze leerlingen inspannen om op individuele basis afspraken te maken om enkele dagdelen per week schoolwerk op school te doen en ondersteuning te ontvangen op school.

Online onderwijs thuis
Nu onze leerlingen niet op school komen, zetten we in op ‘les op afstand’. Dat betekent dat we online lessen aanbieden en contactmomenten plannen via Microsoft Teams. Zo houden we een vinger aan de pols, horen we waar onze leerlingen tegenaan lopen en kunnen we hen ondersteunen bij hun lesstof. Om dit mogelijk te maken, is online toegang essentieel. Al snel bleek dat niet alle leerlingen beschikten over een pc of laptop. Hier is razendsnel op ingespeeld, zodat inmiddels elke leerling die thuis geen beschikking had over een device een ‘leen device ‘ van Panta Rhei ter beschikking heeft gekregen. Op deze manier verloopt de communicatie een stuk vlotter, voelen de leerlingen de betrokkenheid van hun docenten en kunnen we de online vorderingen monitoren.

24 maart:
Vandaag maakte het Ministerie van OC&W bekend dat de centrale examens niet doorgaan. Voor vmbo-basis en vmbo-kader betekent dit dat ook de CSPE’s (praktijkexamens) niet doorgaan. De meeste leerlingen hebben hun laatste toetsweek afgerond en zijn dus klaar met alle onderdelen van het schoolexamen. Het behalen van het diploma wordt gebaseerd op de cijfers die een leerling behaalt (of reeds heeft behaald) via de schoolexamens (SE’s). Meer over het afronden van alle onderdelen van het schoolexamen en over het opgeven voor herkansingen (t/m maandag 30 maart) in onderstaande brief.
Download hier de brief van 24 maart over het afgelast Centraal Examen en het afsluiten van de schoolexamens

20 maart:
Download hier de brief van 20 maart met aanvullende informatie voor de examenkandidaten in leerjaar 3 en 4

Lees hieronder onze eerdere informatie terug:
Download hier de informatie van week 12 (16 t/m 20 maart 2020)
Download hier de brief van 19 maart over de digitale lessen
Informatie over het coronavirus en de examens (Rijksoverheid)
Download hier de brief van 16 maart over de sluiting van onze school

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.
X