Scroll Top

ANBI-status

ANBI-status

Met ingang van 1 januari 2012 heeft onze school de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De aanmerking als ANBI-instelling geldt voor onbepaalde tijd.

Het voordeel van de ANBI-status is dat donateurs eventuele giften aan Panta Rhei of aan projecten die door Panta Rhei worden uitgevoerd, mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voorbeeld: een bedrijf doet een gift aan Panta Rhei. Dat bedrijf mag deze gift als BV aftrekken bij de vennootschapsbelasting. Doet een privépersoon een gift, dan mag hij/zij deze aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Gegevens ANBI-status

Naam
Scholengemeenschap Panta Rhei:
Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen

RSIN/fiscaal nummer
002855306L01

Contactgegevens
Scholengemeenschap Panta Rhei
Pandora 1-2
1183 KK Amstelveen

Postadres
Postbus 590
1180 AN Amstelveen

Telefoon
(020) 503 2121

Bestuurlijke organisatie
De bestuurlijke organisatie van Scholengemeenschap Panta Rhei is de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen, en omvat de functionarissen zoals op deze pagina genoemd.

Beleidsplannen
Klik hier voor onze actuele beleidsplannen.

Het beloningsbeleid
De leden van het College van Bestuur, uitgezonderd de dagelijks bestuurder, hebben recht op een onkostenvergoeding. De dagelijks bestuurder valt tot 1 oktober 2014 onder de cao voor het voortgezet onderwijs, en na die datum onder de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. De overige medewerkers vallen onder de cao voor het voortgezet onderwijs.

De doelstelling
De stichting heeft tot doel het verzorgen van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en educatie, met inachtneming van de hierop van betrekking zijnde wet- en regelgeving. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag van uitgeoefende activiteiten 
Klik hier voor onze actuele (jaar)verslagen.

Cookiebeleid
Panta Rhei maakt gebruik van cookies, omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we u informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.