Zorg

Zorg is er voor leerlingen die meer hulp nodig hebben dan er in het normale lesverband gegeven kan worden. Wij gebruiken eigenlijk liever de term begeleiding.

De eerste persoon die begeleiding biedt, is de mentor. Hulp kan zijn extra uitleg maar ook steun bij sociaal-emotionele problemen. Elke klas heeft een eigen mentor, soms zijn dit er twee. Er kunnen gevallen zijn waarbij meer of andere begeleiding nodig is dan de mentor kan bieden. Intern begeleiders hebben als taak om deze hulp te geven als het om sociaal-emotionele en schoolse zaken gaat. Zij vormen de tweedelijns zorg en doen dat in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de teamleider.

Hulp bij leerproblemen, m.n. op het gebied van taal, wordt gegeven door de remedial teacher.

In gevallen waarbij er meer of andere begeleiding nodig is dan de school intern kan bieden, komt de zorgcoördinator in actie. Deze heeft contact met externe partijen die kunnen helpen. De zorgcoördinator en externe hulpverleners vormen de derdelijns zorg.

Er is een aantal externe hulpverleners die op structurele basis aanwezig zijn binnen de school en regelmatig hulp bieden aan bepaalde leerlingen met specifieke problemen. De fysieke gezondheid van de leerlingen wordt in de gaten gehouden door de schoolarts.

De intern begeleiders zijn:
Mw. A.E. Boot, team klassen a t/m f  en ISK - onderbouw (aboot@sgpantarhei.nl)
Mw. S.W.G. Kiebert, team klassen g t/m n - onderbouw (skiebert@sgpantarhei.nl)
Mw. F. Léautaud, team D&P (klassen a t/m f) - bovenbouw (fleautaud@sgpantarhei.nl)
Dhr. D.F. Dompig, team PIE, Z&W en mavo (klassen g t/m o) - bovenbouw (ddompig@sgpantarhei.nl)

De remedial teacher is mw. M.C. Wolffenbuttel (mwolffenbuttel@sgpantarhei.nl)

De zorgcoördinator is mw. M.C.G. Vincken (mvincken@sgpantarhei.nl)

De vertrouwenspersoon is dhr. D. van Alphen, docent op de onderbouw, dvanalphen@sgpantarhei.nl.

 
 
meer informatie: begeleiding en veiligheid
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer