Overige functionarissen

De loopbaanbegeleiding van de leerlingen wordt verzorgd door de LOB-coördinator/decaan in samenwerking met de mentoren. In het tweede jaar worden de leerlingen geholpen bij het maken van een keuze voor een richting in de bovenbouw. In het vierde jaar krijgen de leerling ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding. De LOB-coördinator is mevrouw F. Kökcü (fkokcu@sgpantarhei.nl).

Coördinator pedagogische veiligheid is dhr. F. 't Hart (fthart@sgpantarhei.nl).
Coördinator technische en arbo-veiligheid is dhr. W. Koblens (wkoblens@sgpantarhei.nl).

De uitgifte van de schoolboeken wordt gecoördineerd door de schoolboekencoördinator. Dit is dhr. M. Heemskerk (mheemskerk@sgpantarhei.nl).

Voor beleidsmatige zaken en zaken met betrekking tot de onderwijskundige inhoud van de Internationale Schakelklassen (ISK) kunt u contact op met de coördinator van de ISK, mw. M. Wolffenbuttel (mwolffenbuttel@sgpantarhei.nl). Aanmeldingen voor de ISK kunnen worden gericht aan de leerlingenadministratie: (leerlingenadministratie@sgpantarhei.nl).

Op deze pagina is slechts een beperkt aantal functionarissen genoemd. Ook andere medewerkers coördineren bepaalde, specifieke onderdelen van het door het management uitgezette beleid. Wanneer u wenst te spreken met iemand, verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp, neem dan contact met ons op. Wij verwijzen u dan door naar de juiste persoon.

 
 
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer