Organisatie

Bevoegd gezag

Panta Rhei  is een scholengemeenschap met een eigen stichtingsbestuur op bijzonder neutrale grondslag, ook wel algemeen bijzondere grondslag genoemd. Het bestuur is het bevoegd gezag van de school. Haar hoofdtaak is het houden van toezicht op de directie.

Schoolleiding

De directie bestaat uit drie leden. Hun taak is het vaststellen van beleid en het leiden van de organisatie. De algemeen directeur is tevens lid van het bestuur en is daarmee een schakel tussen bestuur en directie. Voor de dagelijkse leiding zijn vijf teamleiders verantwoordelijk, vier voor de onderwijsteams en een teamleider voor IT-zaken. Directie en teamleiders vormen samen het management van de school, oftewel de schoolleiding.

Teams

De school is verdeeld in vier onderwijsteams die elk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan een bepaalde groep leerlingen. Daarnaast is er een IT-team. Elk team wordt geleid door een teamleider. 

Functionarissen

De teams worden ondersteund door een aantal functionarissen. Zo heeft elk onderwijsteam een eigen intern begeleider. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor hulp waarbij externen nodig zijn. Voor hulp bij leerachterstanden is er een remedial teacher. De LOB-coördinator ondersteunt de mentoren bij de hulp aan leerlingen bij het kiezen van een verdere loopbaan.

 
 
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer