Zij-instroom

Zit uw zoon/dochter op een andere school voor voortgezet onderwijs en u wilt hem/haar aanmelden op Panta Rhei? Hieronder vindt u hierover meer informatie voor (ouders van) leerlingen die in Amsterdam wonen.

Voor leerlingen die in Amstelland wonen en willen overstappen naar Panta Rhei, klik hier voor meer informatie.

Inschrijfformulier

Allereerst is het van belang om een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier naar ons toe te zenden. Dit formulier kunt u downloaden en printen door op de link in de rechterkolom te klikken. Indien u niet in de gelegenheid bent om het inschrijfformulier uit te printen, dan kunt u een formulier opvragen door een e-mail te sturen naar inschrijving@sgpantarhei.nl.

Overdracht informatie vorige school

Panta Rhei zal bij ontvangst van het inschrijfformulier een overdracht van het volledige dossier van uw kind bij de huidige school opvragen. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen bij de huidige school, waarbij zij ons van dit bezwaar op de hoogte moet stellen. Tevens kan dit bezwaar mogelijke consequenties hebben voor de plaatsing van uw kind bij ons op school.

Intakegesprek

U en uw kind zullen worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de teamleider en de intern begeleider. Soms kan de betreffende teamleider nog een aanvullend gesprek nodig achten, alvorens een beslissing over plaatsing wordt genomen.

Plaatsing

De definitieve plaatsing van uw kind hangt af van een tweetal factoren. Ten eerste van de plaatsingsruimte binnen een bepaalde afdeling en leerweg. Ten tweede kijken wij bij de definitieve plaatsing naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind en in hoeverre wij hierin kunnen voorzien. Kortom, wij geven geen plaatsingsgarantie.

Tot slot

Tot slot attenderen wij u er op, dat de behandeling van de aanmelding van uw kind vanaf april plaats zal vinden. De definitieve plaatsingsbeslissing wordt genomen tegen het einde van het huidige schooljaar. 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar inschrijving@sgpantarhei.nl.

 
 
inschrijfformulieren 
onderwijsaanbod: onderbouw
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer