ISK

Voor vragen over de aanmelding en intake kunt u contact opnemen met onze leerlingenadministratie.

De procedure om te kunnen worden toegelaten tot de ISK is als volgt:

 • Ouders/verzorgers van de leerling vullen het inschrijfformulier ISK in, ondertekenen dit en sturen dit op naar Panta Rhei (langsbrengen kan natuurlijk ook) t.a.v. de leerlingenadministratie (leerlingenadministratie@sgpantarhei.nl);
 • Bij het inschrijfformulier dienen de volgende documenten te worden gevoegd:
  • Alle informatie van de huidige of laatste school (rapporten, andere testresultaten, indien van toepassing vertaald naar het Nederlands, Engels of Duits);
  • Eventuele andere aanvullende informatie (testgegevens, verklaringen, beschikkingen);
  • Uittreksel GBA (als bewijs van inschrijving in Nederland).
 • Voldoet de leerling aan de toelatingsvoorwaarden, dan wordt de leerling met ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek op school met de intern begeleider;
 • Als, naar aanleiding van het intakegesprek, nog steeds aannemelijk lijkt dat de leerling geplaatst zou kunnen worden in de ISK, dan wordt de leerling uitgenodigd voor het maken van een aantal toetsen:
  • Een non-verbaal capaciteitenonderzoek (SON-R);
  • Eventueel: een of meerdere toetsen waarmee het niveau van het Nederlands wordt vastgesteld, wanneer de leerling al (wat) Nederlands spreekt.

 
 
inschrijfformulieren 
onderwijsaanbod: ISK
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer