Mentoren en intern begeleiders

Mentoren

De mentor speelt bij ons op school een cruciale rol. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers voor alle zaken die met school te maken hebben. Iedere klas heeft één soms twee mentoren.

Ouders/verzorgers spreken de mentor regelmatig op school en daarnaast kunnen zij hem/haar altijd bellen of een e-mail sturen. De leerling ziet de mentor meerdere malen per week. Voor de onderbouw hebben wij zelfs een minimum van vier dagen per week vastgelegd. De mentor geeft mentorlessen, maar ook altijd een of zelfs meerdere vakken aan de leerling.

Intern begeleiders

Mocht een leerling wat intensievere begeleiding nodig hebben, dan kan de mentor in overleg met de leerling en ouders/verzorgers ervoor kiezen de leerling door te verwijzen naar de intern begeleider van het team. Een leerling kan ook zelf altijd een afspraak met de intern begeleider maken. Ouders/verzorgers worden daarvan in principe op de hoogte gesteld.

De intern begeleider is een docent die speciaal is toegerust op de begeleiding van leerlingen m.b.t. schoolse en sociaal-emotionele zaken. Ook heeft de intern begeleider een adviserende rol naar mentoren. Hij/zij houdt daarnaast samen met de mentor het verzuim en het te laat komen van leerlingen in de gaten. De intern begeleiders overleggen regelmatig met de desbetreffende teamleider en de zorgcoördinator.

Vertrouwenspersoon

Als een leerling wil praten over zaken waar hij/zij zelf niet uitkomt, kan dat met de vertrouwenspersoon. Denk aan zaken als pesten, geweld of ongewenste intimiteiten. De vertrouwenspersoon luistert en probeert advies te geven. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Leerlingen kunnen naar de vertrouwenspersoon worden doorverwezen door hun mentor, maar ze kunnen ook zelf een afspraak maken met de vertrouwenspersoon.

 
 
organisatie: zorg
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer