Coördinatoren

Zorgcoördinator

De begeleiding van leerlingen wordt gecoördineerd door de teamleiders en de zorgcoördinator, mw. Vincken. Zij overlegt regelmatig met de teamleiders en de intern begeleiders en onderhoudt de contacten met onze externe partners. 

Veiligheidscoördinatoren

De heer W. Koblens gaat over technische veiligheid en arbo-zaken.
Dhr. F. 't Hart is coördinator pedagogische veiligheid. De heer 't Hart heeft uit preventief oogpunt regelmatig overleg met de buurtregisseur (wijkagent) van de Politie Amsterdam-Amstelland.

 
 
organisatie: zorg
 

Cookiebeleid - Privacy statement - Disclaimer