Teams

De docenten zijn verdeeld over onderwijsteams die elk de verantwoordelijkheid hebben voor het onderwijs aan een bepaalde groep leerlingen. Elk team heeft zijn eigen plek in een van de gebouwen. Elk team heeft een eigen intern begeleider en wordt aangestuurd door een teamleider.

In principe zijn er vier onderwijsteams, maar tot 1 januari 2017 zijn de twee bovenbouwteams samengevoegd. De drie actuele onderwijsteams zijn:

Het team klassen A t/m F en ISK - onderbouw verzorgt in de onderbouw onderwijs met en zonder leerwegondersteuning aan leerlingen op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg (en kaderberoepsgerichte leerweg aan leerlingen die meer kunnen). Ook verzorgt het team het onderwijs aan de Internationale Schakelklas (ISK).  Het team is te vinden op de tweede verdieping van gebouw Pandora 1.

Het team klassen G t/m N - onderbouw verzorgt in de onderbouw onderwijs met en zonder leerwegondersteuning aan leerlingen op het niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg (en gemengd-theoretische leerweg aan leerlingen die meer kunnen). Het team is te vinden op de begane grond van gebouw Pandora 1.

De twee bovenbouwteams verzorgen het bovenbouwonderwijs in al onze afstudeerrichtingen, met en zonder leerwegondersteuning. Het team is te vinden op de begane grond en de eerste verdieping van gebouw Pandora 2.

Naast deze teams is er nog één extra team binnen de school, namelijk het IT-team. Dit bestaat uit een aantal IT-medewerkers en verzorgt geen onderwijs, maar ondersteunt dit middels het verzorgen van de informatietechnologie (bijv. computers, netwerk, programmatuur en deze website).

 
 
meer informatie: begeleiding en veiligheid