Teamleiders

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn de vijf teamleiders verantwoordelijk. Zij worden aangestuurd door de directie. Vier van hen geven leiding aan hun docententeam, een teamleider stuurt een team van IT-medewerkers aan. Hun namen zijn:

Mw. R. Brandwagt - teamleider onderwijs (rbrandwagt@sgpantarhei.nl)
Team klassen A t/m F en ISK - onderbouw

Dhr. R.J. Seip - teamleider onderwijs (rseip@sgpantarhei.nl)
Team klassen G t/m N - onderbouw

Dhr. J. Lassche, teamleider onderwijs (jlassche@sgpantarhei.nl)
Team klassen A t/m F - bovenbouw (D&P)

Dhr. V.A.H. Vergeer, teamleider onderwijs (vvergeer@sgpantarhei.nl)
Team klassen G t/m O - bovenbouw (mavo, PIE en Z&W)

Dhr. C.F.J. Hössen - teamleider IT (chossen@sgpantarhei.nl)
Team IT

De teamleiders zijn telefonisch bereikbaar op het centrale nummer van de school, 020-5032121.

Voor alle vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil kunt u overigens altijd eerst bij de mentor terecht. Mocht hij/zij u niet kunnen helpen, dan kunt u zich uiteraard richten tot de desbetreffende teamleider. In laatste instantie kunt u zich tevens richten tot de directie.

 
 
meer informatie: begeleiding en veiligheid