Teamleiders

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn de vijf teamleiders verantwoordelijk (tijdelijk tot 1 januari vier). Zij worden aangestuurd door de directie. Vier van hen (tijdelijk drie) geven leiding aan hun docententeam, een teamleider stuurt een team van IT-medewerkers aan. Hun namen zijn:

Mw. R. Brandwagt - teamleider onderwijs (rbrandwagt@sgpantarhei.nl)
Team klassen A t/m F en ISK - onderbouw

Dhr. R.J. Seip - teamleider onderwijs (rseip@sgpantarhei.nl)
Team klassen G t/m N - onderbouw

Dhr. J. Lassche, teamleider onderwijs (jlassche@sgpantarhei.nl)
Team klassen A t/m F - bovenbouw (D&P)

Dhr. V.A.H. Vergeer, teamleider onderwijs (vvergeer@sgpantarhei.nl)
Team klassen G t/m O - bovenbouw (mavo, PIE en Z&W)

Dhr. C.F.J. Hössen - teamleider IT (chossen@sgpantarhei.nl)
Team IT

De teamleiders zijn telefonisch bereikbaar op het centrale nummer van de school, 020-5032121.

Voor alle vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw zoon/dochter/pupil kunt u overigens altijd eerst bij de mentor terecht. Mocht hij/zij u niet kunnen helpen, dan kunt u zich uiteraard richten tot de desbetreffende teamleider. In laatste instantie kunt u zich tevens richten tot de directie.

 
 
meer informatie: begeleiding en veiligheid