Downloads - beleid

Onder beleid vallen diverse onderwerpen die te maken hebben met het beleid van Panta Rhei. Lees hier meer over in het Schoolplan, een document waarin de plannen voor vier jaar worden uiteengezet. Bekijk het protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik dat geldt voor alle leerlingen en medewerkers. Verder is er een aantal notities over onderwijs en bestuur.

Schoolplan 2013-2017 (februari 2014)
Schoolondersteuningsprofiel (september 2015)
Koersnotitie 2011 - 2014 (juni 2011)
Koersnotitie CPS: "(Be)sturing Panta Rhei" (februari 2010)
Onderwijsvisie: "Het onderwijs op Panta Rhei" (oktober 2010)

Jaarverslag 2016 (juni 2017)
Verkort financieel jaaroverzicht 2016 ANBI

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik

Code Goed Onderwijsbestuur VO (meer info op deze website)
Bestuursstatuten
Bestuursreglement
Integriteitscode 
Klokkenluidersregeling

Klachtenregeling


Uit externe bronnen:

Brochure Samenwerken aan beroepsonderwijs
Over de structuur van het vmbo en het mbo.
Een uitgave van de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de VO-raad in opdracht van het Ministerie van OCW.