Onderbouw (klas 1 en 2)

De brugperiode duurt twee jaar. We noemen dit de onderbouw (klas 1 en 2). Wij hebben brugklassen voor de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), de kadergerichte leerweg (kbl) en gemengde klassen. Behalve bbl-kbl-gemengde klassen zijn er ook kader-mavo-klassen (kaderberoepsgerichte leerweg en mavo).

Kader-mavo-klas

De kader-mavo-klas is een 'kansenklas'; dit betekent dat leerlingen met potentie de mogelijkheid krijgen om na twee jaar door te stromen naar het derde leerjaar mavo.

Lessen in de onderbouw

Leerlingen volgen in de onderbouw lessen in de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, kennis der natuur, mens en maatschappij, techniek, verzorging, beeldende vorming, cultuur en media, muziek, lichamelijke oefening en (veel!) mentorlessen. Leerlingen in een bbl-klas krijgen geen Duits (m.u.v. sommige sport- en expressieklassen). Tijdens de mentoruren wordt o.a. Leefstijl aangeboden, om leerlingen goed te leren omgaan met zichzelf en anderen.

Profielklassen

Voor leerlingen met een bijzonder talent of speciale interesse hebben we in de onderbouw de profielklassen expressieklas, game & technologieklas, kookklas en sportklas. Leerlingen in zo'n profielklas krijgen naast de gewone vakken extra les in het onderwerp van de profielklas. Voor de profielklassen geldt een extra bijdrage van €60,-. Er is een toelatingsdag om te kijken of de gekozen profielklas ook daadwerkelijk bij de leerling past.

Open dagen

Kom tijdens onze open dagen op 3 en 4 februari 2017 zelf de sfeer proeven op onze onderbouw. Meer informatie.

 
 
folders over de school 
info leerlingen groep 8 
inschrijven