Gastles politiek

vrijdag 27 januari 2017
Afgelopen dinsdag gaf Frans Nederstigt, gemeenteraadslid in Teylingen, een gastles in klas 4-mavo. Hij is de oom van één van de leerlingen uit deze klas en werd door haar voorgedragen in het kader van een opdracht voor politiek.

Frans Nederstigt vertelde over de gemeentepolitiek en het belang van betrokkenheid van burgers bij de politiek. Wist je bijvoorbeeld dat een gemeenteraad altijd bestaat uit een oneven aantal raadsleden? En dat de grootte van de gemeenteraad afhangt van het aantal inwoners van de gemeente, waarbij een gemeenteraad minimaal 9 raadsleden telt en maximaal 45? Om je kandidaat te mogen stellen voor de gemeenteraad, moet je op de dag van je eventuele toelating tot de gemeenteraad 18 jaar zijn. Deze en nog veel meer andere interessante wetenswaardigheden vertelde Frans Nederstigt aan onze 4-mavo leerlingen.

Ook de belangrijkste principes van debatteren kwamen aan bod. Hoe overtuig je de ander? Hoe formuleer je je argumenten? Op welke manier zorg je ervoor dat je boodschap krachtig overkomt? In een praktijkopdracht debatteren kwamen stellingen over actuele onderwerpen aan de orde.

 
meer nieuws
terug naar vorige pagina